BUP Stockholm tilldelas öronmärkta pengar för fler ST-läkare

Nu kommer BUP Stockholm att få öronmärkta pengar för att anställa fler ST-läkare. Detta enligt ett beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden. Men vad innebär beslutet i praktiken?

Vi fick en pratstund med Ulrika Henriksson och Lisa Härdelin Lenerius, som är ST-chef respektive studierektor på BUP:s ST-kansli.

– Vi har fått pengar för åtta extra ST-tjänster eftersom hälso- och sjukvårdsnämnden har identifierat att det finns ett behov av att utbilda fler specialistläkare inom barn- och ungdomspsykiatri. Vi är glada för att detta behov har uppmärksammats.

Tyngdpunkt på den kliniska vardagen

– Inom BUP Stockholm finns det i nuläget ungefär 40 ST-tjänster, men planen är att vi så snart vi kan växa ska komma upp i 60 tjänster, berättar Ulrika.

– Våra ST-läkare gör sin specialisttjänstgöring hos oss under fem år, och redan från början upplever vi att ”de gör nytta” eftersom de på en gång börjar jobba ute i verksamheten. Tyngdpunkten hos oss ligger på klinisk tjänstgöring under handledning, men ST-läkarna går också många kurser, säger Lisa. 

Som ST-läkare på BUP jobbar man inom hela verksamheten, men tyngdpunkten ligger på den specialiserade öppenvården och heldygnsvården. Utöver delarna på BUP ingår även så kallad ”randning” (sidoutbildning) inom vuxenpsykiatrin, barnmedicin och beroendevården.

Växande intresse bland blivande läkare

Ulrika har noterat att intresset för att utbilda sig inom barn-och ungdomspsykiatri växer.

– Jag kan konstatera att allt fler blivande läkare verkar intressera sig för barn- och ungdomspsykiatri, något som vi naturligtvis ser som väldigt positivt. Vi har en mycket duktig och dedikerad ST-grupp som skapar ett gott rykte om ST på BUP, vilket vi tror ger ringar på vattnet.

En av de läkare som just nu gör sin ST-utbildning hos oss är Olle Maltén, som säger:

– Vi är ett bra ST-gäng som lär av varandra och har roligt tillsammans. BUP Stockholm har en bra ST-utbildning, så jag hoppas och tror att de som söker de nya tjänsterna kommer att trivas.

Göran Rydén som är verksamhetschef för BUP Stockholm säger:

– ST-läkare är mycket erfarna i hälso- och sjukvård redan när de kommer till oss, och de är våra framtida specialistläkare. Behovet av barn- och ungdomspsykiatriker överstiger vida tillgången. Det är därför glädjande att man också ser detta på regionövergripande strategisk nivå och vill hjälpa till. De nya ST-läkare som vi nu kan ta in kommer också in i ett väldigt bra gäng av kollegor.

Läs mer om hur det är att jobba på BUP

Publicerad 2023-09-18

Att jobba som läkare på BUP Stockholm

Då BUP Stockholm är Sveriges största barnpsykiatriska klinik finns läkartjänster med olika inriktning. Du kan arbeta inom den bredare specialiserade öppenvården, inom vår heldygnsklinik som omfattar såväl länsakut som tre avdelningar och du kan även arbeta inom enheter som är särskilt specialiserade kring olika tillstånd. Inom BUP Stockholm finns en stor forskningssektion med goda forskningsmöjligheter för läkare.

BUP Stockholm kan erbjuda specialistutbildning (ST) med mycket god kvalitet. Genom en ST-tjänstgöring hos oss får du med dig bred erfarenhet av såväl barnpsykiatrisk akutvård som planerad barnpsykiatrisk vård och utbildningen omfattar generös extern utbildning och regelbunden internutbildning och handledning.

Hos oss finns en nära koppling mellan vård och forskning och vi kan erbjuda arbetsmöjligheter inom ett flertal områden som till exempel öppenvård, heldygnsvård, akutvård och specialiserad vård kopplat till ett flertal diagnoser.