Autism

Autism visar sig på väldigt olika sätt för olika personer. Det som är gemensamt är att autism påverkar förmågan att vara social och kommunicera med andra, och att du gör eller intresserar dig för saker som kan uppfattas som annorlunda.

Tidigare var det vanligt att prata om diagnoser som till exempel Aspergers syndrom och autistiskt syndrom. Men det har visat sig att de här diagnoserna har fler likheter än skillnader, även om personer med autism kan ha olika behov av stöd. Därför kallar vi de här diagnoserna gemensamt för autism.

Autism påverkar förmågan att vara social och att kommunicera med andra, och innebär också att du gör eller intresserar dig för saker som ibland kan uppfattas som annorlunda. Många som har autism har även andra svårigheter, men det varierar från person till person. Till exempel kan några ha svårt att uttrycka sig och förstå ord, eller svårt att förstå och lära sig saker, medan andra kan ha andra diagnoser som adhd, känna sig deprimerade eller ha ångest. Vissa personer kan också ha styrkor som att kunna se detaljer eller vara bra på matte, pussel eller musik.

Kombinationen av svårigheter och styrkor gör att autism ser olika ut hos olika personer. Någon kan ha en väldigt svår situation, medan andra inte har det. Det innebär också att två personer med samma diagnos kan behöva olika stöd och hjälp i vardagen.

Så känner du igen autism

Här beskriver vi hur det kan vara att ha autism. Du kanske känner igen dig som du är i dag eller som du var när du var yngre.

Att ha autism kan handla om att du:

 • föredrar att vara för dig själv i situationer där andra gärna vill vara tillsammans
 • vill ha kompisar, men har svårt att veta hur du ska göra för att bli kompis med någon
 • har svårt att veta hur länge du ska prata, och att känna av när det är dags för den andra att prata
 • ibland säger eller gör saker som andra tycker är konstiga eller inte passar, för att du inte riktigt förstått vad som var okej
 • ibland missförstår vad andra pratar om, tänker eller känner
 • tycker att det är jobbigt att ha, eller behöva tänka på att ha, ögonkontakt med andra
 • har svårt att visa vad du tänker och känner eftersom du inte använder ansiktsuttryck, gester eller tonfall lika mycket som andra.

Autism kan också innebära att du:

 • har intressen som du vill hålla på med eller prata om väldigt mycket
 • gör samma aktivitet eller uppgift om och om igen på ett sätt som de flesta andra inte gör
 • blir mer irriterad eller arg än andra när saker inte är som de brukar, till exempel när någon inte håller sig till regler, eller när saker som har bestämts ändras
 • vill ha saker på ett visst sätt eller i en viss ordning, och blir irriterad eller arg när du inte får det
 • gör en del rörelser med fingrarna, händerna, armarna eller kroppen utan att du tänker på det
 • pratar och använder ord på ett sätt som låter vuxet eller ovanligt för andra
 • upplever att ljud, ljus, lukter, mat eller vissa kläder är mer obehagliga än vad de flesta andra skulle tycka
 • tycker särskilt mycket om att titta, lyssna eller känna på vissa saker.

Personer med autism brukar känna igen några av sakerna i listan, men kanske inte alla.

För att få en diagnos krävs det att du har flera tecken på autism och att symtomen påverkar vardagen så negativt att det innebär en funktionsnedsättning. Tecknen på autism ska även ha funnits när du var liten, och de ska inte kunna förklaras av andra svårigheter.

Få stöd och hjälp

Om du ofta känner att det blir problem och missförstånd med kompisar och med andra människor, och du känner att din vardag inte alls fungerar, kan du behöva stöd och hjälp. Börja med att prata med dina föräldrar eller någon på skolan som du har förtroende för, så att du snabbt kan få hjälp. Skolan har ansvar för att ge dig det stöd som du behöver där, men de kan även hjälpa dig att få kontakt med oss på BUP. Du och dina föräldrar kan också vända er direkt till oss på BUP.

Läs mer om vad som händer på BUP här.

Senast ändrad 2024-05-14