Ätstörningar – vad händer på BUP?

När du kommer till BUP behöver vi ta reda på hur du har det i livet och hur dina ätproblem ser ut, det vill säga vi gör en bedömning. Det gör vi för att kunna erbjuda rätt sorts stöd och hjälp.

Så går en bedömning av ätstörningar till

När du kommer till BUP får du beskriva hur din situation ser ut. Vi pratar både om vad som är bra i livet och vad du skulle behöva förändra. Sedan undersöker vi möjligheterna till att göra förändringarna, det vill säga vilka hinder som finns, vilket stöd du har runt omkring dig och vilka egna styrkor du har.

Vi kommer att ställa frågor om mat, träning och hur du uppfattar din kropp som vi behöver ha svar på för att göra vår bedömning. Vi kommer också att prata med dina föräldrar för att få deras bild och för att de ska kunna stötta dig på bästa sätt.

Du får också mäta längd, vikt, puls och blodtryck.

Vår bedömning hjälper oss att förstå hur ätproblemen ser ut, så att vi kan föreslå rätt sorts stöd och hjälp. Du får vara med och bestämma tillsammans med behandlaren och dina föräldrar hur behandlingen ska läggas upp.

Om det känns jobbigt att berätta hur det är inför dina föräldrar kan vi först prata enskilt med dig och sedan tillsammans berätta för dina föräldrar om hur du har det. Det är viktigt att du berättar så ärligt du kan så att vi kan anpassa vården så bra som möjligt för just dig. 

Så får du stöd och hjälp när du har ätstörningar

Det finns många alternativ när det gäller behandlingar för ätstörningar och ofta behöver du en kombination av flera insatser.

Alla som får diagnosen ätstörning behöver hjälp med att hitta rutiner kring mat. Det går ut på att få ett sunt hälsosamt beteende kring hur många måltider som är lämpligt att äta, att äta lagom mycket och på regelbundna tider. Ibland kan du få föra matdagbok över det du äter, som du sedan går igenom tillsammans med din behandlare.

I behandlingen får du också både egna samtal med behandlaren och samtal tillsammans med din familj. Vi pratar om vilka förändringar du skulle behöva göra i ditt liv för att må bra och du får hjälp och stöd med att göra dessa förändringar. En viktig del i behandlingen är också att lära sig om vad ätstörningar är och hur kroppen fungerar.

Även föräldrar får stöd av oss, så att de bättre kan förstå hur en person med ätproblem mår och känner och för att de ska kunna hjälpa till och stötta dig på bästa sätt.

Få stöd hos BUP eller en ätstörningsenhet

Var du bäst får hjälp när du har fått en ätstörningsdiagnos beror på hur dina behov ser ut.

Vissa får komma till en enhet som bedriver specialiserad ätstörningsvård. I Region Stockholm finns följande enheter: Stockholms centrum för ätstörningar (SCÄ) och Mando. Vilken du får komma till beror på var du bor och vilken sorts behandling som tros kunna hjälpa bäst. De olika enheterna har något olika inriktning och lägger olika stort fokus på till exempel familjebehandling, gruppbehandling och måltidsträning.

Andra erbjuds fortsatt kontakt med BUP. Oftast är det de som förutom att ha ätproblem, även behöver hjälp med andra sorters symtom. Det kan till exempel vara att du känner dig väldigt ledsen eller orolig, att du skär dig eller att du har problem med ångest och tvång.

Senast ändrad 2024-04-23