BUP KIND

BUP KIND är den kliniskt behandlande enheten inom KIND, Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet, som är ett kompetenscentrum för forskning, utveckling och undervisning kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Centret bygger på ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Region Stockholm.

Neuropsykiatrisk utredning

BUP KIND arbetar med att göra breda neuropsykiatriska utredningar hos barn och ungdomar i åldrarna 2 till 18 år. Vi tar emot patienter som redan tillhör BUP öppenvård och där man gjort en första bedömning att tillräcklig indikation för utredning föreligger i komplexa ärenden. Vid remiss till BUP KIND krävs en överenskommelse med respektive enhetschefer.

För närvarande tas inga remisser emot från andra BUP enheter, utan enbart patienter fördelade via BUP:s ledningsgrupp.

Handledningsuppdrag

BUP KIND arbetar också med handledning till andra vårdenheter. Ni är välkomna att höra vid behov. Kontaktuppgifter finns längre ned på denna sida. 

Utbildning och forskning inom KIND

Inom KIND pågår också forskning, utveckling och utbildning som inte har direkt anknytning till den kliniska verksamheten på BUP. Vill du veta mer om KIND:s verksamhet, pågående studier och utbildningar gå in på ki.se/kind för mer information. 

För att komma i kontakt med mottagningen ring till BUP FoUU Centrum: 08 514 522 20 eller direkt till enhetschef Kerstin Adestedt.

Kontakt och öppettider till BUP KIND

Telefonnummer:
08-123 522 20

Öppettider:
Helgfri vardag klockan 8.00–16.00

För akut vård efter klockan 16.00, nätter och helger, kontakta BUP Akutenhet.

Om du får förhinder och inte kan komma på din bokade tid – anmäl det via telefon till mottagningen så kan någon annan få din tid istället. Du kan också kontakta oss via 1177:s e-tjänster.

Besöks- och postadress: 
Gävlegatan 22, uppgång B, plan 8
113 30 Stockholm

Se på karta (Google maps)

Till dig som är vårdgivare och remittent

Faxnummer: 08-123 498 14

Senast ändrad 2024-05-21