När ska du kontakta BUP?

BUP tar emot barn och unga med allvarligare psykiska besvär, till exempel de som är deprimerade, har mycket ångest eller skadar sig själva. Oftast har problemen blivit så stora att det inte längre går att få vardagen att fungera – hemma, i skolan och med kompisar.

Behöver du stöd och hjälp kan du och dina föräldrar be skolpsykologen eller skolkuratorn om hjälp att kontakta BUP. Du kan också vända dig direkt till BUP.

Barn- och ungdomspsykiatri, BUP, i Stockholm är en specialistverksamhet inom den offentligt drivna sjukvården inom Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, som är en del av Region Stockholm.

Tecknad bild av ung person som funderar över olika sociala situationer

Det är viktigt att du pratar med någon när du inte mår bra

Om du känner oro och mår dåligt psykiskt är det viktigt att du pratar med någon om det.

  • Prata med till exempel en förälder, syskon, nära vän, släkting, personal på skolan eller någon annan vuxen som du litar på.
  • I skolan kan du också prata med skolpsykologen, skolkuratorn eller skolsköterskan.
  • Det finns också vårdcentraler och barn- och ungdomsmedicinska mottagningar som har psykologer och kuratorer som riktar sig speciellt till barn och unga. De kallas även första linjen-mottagningar.
  • Du kan också vända dig till ungdomsmottagningarna i Stockholm för stöd och hjälp.

Läs mer här om vilka ställen som kan hjälpa

Senast ändrad 2020-12-09