När ska du kontakta BUP?

Det finns inget enkelt svar på den frågan. Om du känner dig orolig för hur du mår är det första steget att försöka prata med någon om det. Det kan vara en förälder, en släkting, personalen på skolan eller någon annan vuxen som du litar på. Men ibland kan du behöva söka professionell hjälp.

Är BUP rätt för dig?

På BUP erbjuder vi specialiserad vård och behandling för barn och unga upp till 18 år med svår eller akut psykiatrisk problematik. Till oss kan du komma om du har allvarligare psykiska besvär, till exempel är deprimerad, har mycket ångest eller skadar dig själv. Oftast har problemen blivit så stora att du inte längre får vardagen att fungera – hemma, i skolan och med kompisar. Läs om hur du kontaktar BUP.

Om du har lättare eller medelsvåra psykiska besvär, som sömnproblem eller mild till måttlig ångest eller depression, finns annan hjälp att få. Vänd dig då i första hand till exempelvis vårdcentralen eller en första linjen-mottagning eller ungdomsmottagningen. Andra ställen som kan hjälpa är till exempel elevhälsan, socialtjänsten eller Maria Ungdom.

Vilket ställe som kan ge dig bäst hjälp beror på hur din situation ser ut och vilka problem du vill ha hjälp med.

Vårdcentralen och första linjen-mottagningar

Vissa vårdcentraler och barn- och ungdomsmedicinska mottagningar i Stockholms län har psykologer som riktar sig särskilt till barn och unga med psykisk ohälsa. Dessa mottagningar kallas också för första linjen-mottagningar. Hitta en sådan mottagning på 1177 Vårdguidens webbplats.

Du kan också kontakta din vanliga vårdcentral. Alla vårdcentraler har kurator eller psykolog. Om du behöver annan vård än vad du kan få på vårdcentralen kan du få en remiss. Då får du komma till ett ställe som specialiserar sig på den vård du behöver. Hitta en vårdcentral nära dig på 1177 Vårdguidens webbplats.

Elevhälsan

På skolan kan du prata med din lärare, mentor eller ta kontakt med elevhälsan. Till elevhälsan kan du vända dig med funderingar om kropp och hälsa. Du kan också gå dit om du har jobbiga tankar och känslor eller känner dig ledsen och nedstämd. Du kan fråga saker eller prata om problem hemma, i skolan, med kompisar, med sex och relationer, eller om vad som helst som gör att du inte mår bra.

Varje skola är skyldig att ha ett elevhälsoteam med tillgång till skolläkare och skolsköterska, psykolog, kurator och personal med specialpedagogisk kompetens.

Ungdomsmottagningen

Om du har frågor om kroppen och sådant som har med sex och relationer att göra kan du gå till en ungdomsmottagning. Men du kan också gå dit om du behöver någon att prata med för att du mår dåligt. Ungdomsmottagningar finns i alla kommuner. Du kan hitta din närmaste mottagning på UMO:s webbplats.

Socialtjänsten

Socialtjänsten kan ge stöd och hjälp i många olika situationer, till exempel om du inte är trygg hemma. Det kan bero på att dina föräldrar bråkar eller inte klarar att ta sitt ansvar som föräldrar, att familjen inte klarar sin ekonomi, att det finns missbruksproblem i familjen eller att du blir slagen hemma. Det finns en socialtjänst i varje kommun. Kontaktuppgifter till socialtjänsten finns på kommunens webbplats. Det går också att ringa till kommunens växel.

Om du vill veta mer om socialtjänsten kan du besöka webbplatsen Koll på soc.

Maria Ungdom

Till Maria Ungdom kan du vända dig om du är orolig över dina alkohol- eller drogvanor. De har lokala mottagningar, så kallade Mini-Marior, runt om i Stockholms län, och en akutmottagning som tar emot dygnet runt. Kontaktuppgifter finns på Maria Ungdoms webbplats.

Senast ändrad 2021-10-12