BUP DBT-team

Till DBT-teamet kommer ungdomar upp till 17 år som har eller har haft ett upprepat självskadebeteende, eventuellt har gjort självmordsförsök och har flera symtom på emotionell instabilitet. För att komma till oss behövs en remiss från en lokal BUP-mottagning.

BUP:s DBT-team erbjuder dialektisk beteendeterapi för tonåringar och deras närstående. Behandlingen omfattar individualterapi, färdighetsträning i grupp, familjesamtal och föräldra-/närståendegrupp. Konsultation erbjuds till andra enheter inom BUP.

Det kan handla om problem med stora svängningar i humör och känslor, instabila relationer, tomhetskänsla, impulsivitet och ibland också aggressionsutbrott och påtaglig instabil självbild och självkänsla. Om en vuxen person har motsvarande problem beskrivs det ibland med diagnosen emotionellt instabilt personlighetssyndrom/borderline personlighetssyndrom.

Behandlingen i dialektisk beteendeterapi omfattar:

  • Individualterapi en gång i veckan
  • Färdighetsträning i grupp för ungdomar en gång i veckan
  • Familjesamtal minst varannan vecka de första 3-4 månaderna
  • Föräldra- och närståendegrupp
  • Möjlighet till stöd via telefon

Färdighetsträningen innehåller fyra områden: medveten närvaro/mindfulness, att skapa goda relationer, att hantera känslor och att stå ut när det är svårt. Vi arbetar mycket utifrån att försöka acceptera nuet och att stå ut med svåra känslor samtidigt som vi arbetar med förändring för att få det bättre. En viktig del i behandlingen är att kunna vara medvetet närvarande. Vi arbetar med olika övningar som hjälper ungdomarna att fokusera uppmärksamheten ”här och nu” så att de får lättare att hantera plågsamma tankar och känslor.

Kontakt och öppettider till BUP DBT-team

Alltid öppet: 
Pågående patienter på mottagningen kan kontakta oss via Alltid öppet – i appen eller via webben. Vårdnadshavare kan utföra ärenden åt sitt barn – om barnet är under 13 år får de först registrera sig som ombud. Ungdomar över 13 år kan själva logga in. I Alltid öppet kan du kontakta oss, förnya recept och begära intyg och journalkopior. Läs mer om hur du kommer igång med Alltid öppet.

Telefonnummer:
08-123 531 70

Öppettider:
Helgfri vardag klockan 8.00–16.45

Om du får förhinder och inte kan komma på din bokade tid – anmäl det via telefon till mottagningen så kan någon annan få din tid istället. Du kan också kontakta oss via 1177:s e-tjänster.

Besöks- och postadress: 
Krukmakargatan 37A
118 51 Stockholm

Se på karta (Google maps)

Till dig som är vårdgivare och remittent

Faxnummer: 010-303 38 96

Senast ändrad 2024-06-10