Patienter och vårdnadshavare har tyckt till om vården på BUP

700 synpunkter fångades in när närmare 300 personer delade med sig av sina upplevelser av vården på BUP. Överlag tycker patienter och vårdnadshavare att de får ett trevligt bemötande, att de blir lyssnade på, och att den vård som de får hjälper, berättar Linn Noorbakhsh som jobbar som brukarinflytande (BISAM) på BUP.

Linn berättar att hon och hennes kollega Janine Semius har pratat med 136 patienter och 145 närstående, alltså totalt närmare 300 personer som har varit i kontakt med någon av våra mottagningar inom den specialiserade öppenvården.

– Vi har fått väldigt mycket positiv respons från både patienter och vårdnadshavare. De känner sig trevligt bemötta och lyssnade på, och de upplever att den vård som de får hjälper.

En nyanserad bild

Kötiderna inom BUP är något som har uppmärksammats mycket i media de senaste åren. Linn berättar att den bilden nyanseras under forumen.

– Även om många har lyft det här med långa väntetider framkommer även det motsatta. Flera har påpekat att de fick tid snabbt för ett första besök och att den fortsatta BUP-kontakten också har fungerat smidigt.

Men även negativa synpunkter framkom under forumen.

– Framför allt har många berättat att de har fått vänta länge på ett första besök eller en tid för utredning. En del patienter har också sagt att de ”hamnat mellan stolarna” inom BUP eller mellan olika vårdgivare.

Så vad säger patienterna och vårdnadshavarna?

Här är några av de citat som fångades upp av våra brukarinflytandesamordnare.

”Personalen här är bra, och jag känner absolut att jag får hjälp. De som jobbar här förstår en, vilka problem som kan uppstå och hjälper en med lösningar. Det känns verkligen att man pratar med en människa, de vet mycket och är empatiska.”/patient, 15 år

”Allt går långsamt. Det tog lång tid för mig att få hjälp, och alla processer tar lång tid att få igenom. Jag förstår att det handlar om resurser, att det är beslut som behöver tas högre upp, men det är väl det som skulle kunna fungera bättre – att saker gick snabbare.”/patient, 17 år

”Jag tycker det fungerar bra här. Vi har gjort en utredning, och nu går mitt barn i behandling. Jag går i en föräldragrupp som är mycket uppskattad, vi lär oss nya strategier och pratar om hur man kan tänka och agera annorlunda hemma för att det ska fungera bättre.”/vårdnadshavare

Behandlingen hjälper och ger resultat

Det som också är viktigt att lyfta bland patienternas upplevelser, menar Linn, är att patienter ofta tycker att behandlingen som de får är hjälpsam och gör skillnad.

– Generellt säger patienterna att den hjälp de får hos BUP ger resultat. Många säger också att våra väntrum är inbjudande och trevligt inredda.

Fortsätter med patientforum inom övriga delar av BUP

Nu när patient- och närståendeforumen inom den specialiserade öppenvården är avslutade för den här gången fortsätter Linn och Janine att genomföra forum inom övriga delar av BUP.

– Nu fortsätter vi med att genomföra motsvarande forum inom våra sektioner för intensiv öppenvård, neuropsykiatri och forskning, berättar Linn.

”Vi jobbar med förbättringar”

Bristande samverkan och lång väntan på behandling är två av de mer negativa synpunkter som har framkommit, men just dessa arbetas även med inom BUP på olika sätt, menar Linn.

– Som jag ser det jobbar vi inom BUP med ”rätt saker” för att förbättra vården. I brukarrådet, där även SCÄ (Stockholms centrum för ätstörningar) och Maria Ungdom ingår, har det konstaterats att samverkan kring patientärenden mellan verksamheterna fungerar mycket bättre nu än tidigare. Ett annat exempel är ett pilotprojekt som startar nu i mars med uppdraget att ge adhd-patienter en kortare väntan mellan utredning och behandling.

Läs mer om våra patientfourm inom den specialiserade öppenvården

Bilden visar fyra ungdomar i samtal utomhus. Bilden är arrangerad och de avbildade personerna har ingenting med innehållet att göra. 

Foto: Yanan Li

Publicerad 2024-03-12