Diagnoser

Diagnoser, tillstånd och svårigheter

Läs mer i våra samlade artiklar och faktatexter.

Tecknad bild av en ung person som tittar åt sidan

Ångesttillstånd

Att känna oro och rädsla är en naturlig del av livet. Men ibland kan du känna dig orolig och rädd fast det inte finns någon fara på riktigt.

Tecknad bild av ung och vuxen som står och pratar

Självskadebeteende

Att skada sig själv är ibland ett sätt att hantera svåra känslor. Men självskadebeteendet gör bara att det känns bättre i stunden – på sikt mår du ännu sämre.

Tecknad bild av en ung person som tittar rakt fram

Andra svårigheter

Vissa problem och svårigheter räknas inte som psykiatriska diagnoser men kan ändå innebära att det känns tungt och svårt.