Bulimi

Bulimi är en ätstörning som innebär att du hetsäter och sedan försöker göra dig av med maten, till exempel genom att kräkas eller använda laxermedel.

Hetsätningen leder ofta till kraftig ångest. Ångesten kan också leda till att du tränar och motionerar onormalt mycket. Gemensamt för personer med bulimi är att tankar på vikt, mat och ätande tar upp en väldigt stor del av deras liv.

Det är vanligt att bulimi börjar med tankar om att du vill ändra din kropp. Ibland stannar det vid tankar, men om du börjar göra saker för att kontrollera din kropp, kan det handla om en ätstörning.

Det kan till exempel vara så att du går för långt i din vilja att äta nyttigt eller motionera och istället utvecklar ett beteende som inte är hälsosamt. Det är också vanligt att du hoppar över måltider. Ofta försöker du göra det i smyg.

Läs mer om ätstörningar.

Senast ändrad 2022-09-21