Vad beror depression på?

Det kan finnas många anledningar till att du drabbas av en depression, men ofta handlar det om att du har haft det jobbigt på olika sätt.

Det är vanligt att depressionen kommer efter att du har haft problem i relationer till andra. Du kanske har förlorat någon som betyder mycket för dig, eller så har relationen till familjen börjat bli jobbig. Du kan också bli deprimerad om du har blivit mobbad eller känner dig utanför eller annorlunda. Vissa är också mer sårbara än andra.

Senast ändrad 2022-09-21