Ledning och styrning

Ledningsgruppen för BUP och BUP:s lokala verksamhetsstöd finns på Sachsgatan 10 på Södermalm i Stockholm.

Ledningsgruppen för BUP består av verksamhetschef, biträdande verksamhetschefer, chefssekreterare, sektionsområdeschefer som ansvarar för vården inom respektive område samt kommunikationsansvarig.

Göran Rydén är verksamhetschef för BUP Stockholm.

E-postadress: goran.ryden@regionstockholm.se

BUP:s lokala verksamhetsstöd är ett stöd för ledningen och verksamheten och består av medarbetare som arbetar med HR, administration, kommunikation, ledningsstöd, utbildning, verksamhetsuppföljning, IT, ST-tjänstgöring och forskningssamordning.

För kontakt med BUP Stockholms ledning, lokala verksamhetsstöd och övriga medarbetare

Ring vår växel: 08-123 520 00

Besöksadress:
Sachsgatan 10, Stockholm

Postadress:
Box 17222
104 62 Stockholm

E-postadress: bupstockholm.slso@regionstockholm.se

Av sekretesskäl kan du inte kontakta oss via e-post i patientärenden, vänligen ring oss istället.

Fakturor

Adress för leverantörsfakturor:
Stockholms läns sjukvårdsområde
Fakturor, referenskod (inleds alltid med ZZ311, följt av två tecken)
Box 4232
102 65 Stockholm

Organisationsnummer: 232100-0016

Senast ändrad 2024-04-12