Ledning och styrning

Ledningsgruppen för BUP och BUP:s lokala verksamhetsstöd finns på Sachsgatan 10 på Södermalm i Stockholm, där även BUP Heldygnsvård finns.

Ledningsgruppen för BUP består av verksamhetschef, biträdande verksamhetschefer, chefssekreterare, sektionsområdeschefer som ansvarar för vården inom respektive område, ST-chef och kommunikationsansvarig.

Göran Rydén är verksamhetschef för BUP Stockholm.

E-postadress: goran.ryden@sll.se

BUP:s lokala verksamhetsstöd är ett stöd för ledningen och verksamheten och består av medarbetare som arbetar med HR, administration, kommunikation, ledningsstöd, utbildning, verksamhetsuppföljning, IT, ST-tjänstgöring och forskningssamordning.

För kontakt med BUP:s ledning, lokala verksamhetsstöd och övriga medarbetare

Ring vår växel: 08-514 520 00

Besöks- och postadress:
Sachsgatan 10
118 61 Stockholm

E-postadress: bup.slso@sll.se

Av sekretesskäl kan du inte kontakta oss via e-post i patientärenden, vänligen ring oss istället.