Adhd och läkemedelsbehandling

En del av behandlingen vid adhd kan vara läkemedelsbehandling.

Läkemedel kan hjälpa dig att fokusera och behålla uppmärksamheten. Det finns flera olika sorters läkemedel för behandling av adhd. En läkare och sjuksköterska på BUP eller barnläkarmottagningen kommer att hjälpa till att hitta rätt läkemedel för just dig.

Att prova ut läkemedel mot adhd

Ett läkemedel kan fungera väldigt bra för en person, men inte för någon annan. Därför är det viktigt att prova ut läkemedel med hjälp av en läkare och sjuksköterska på BUP eller barnläkarmottagningen. Under tiden som du provar ut läkemedlet har du tät kontakt med läkare eller sjuksköterska och får komma på flera återbesök.

Läkemedel är en del i ett paket av insatser som du kan behöva om du har adhd. Allvarliga biverkningar är sällsynta och de flesta vanliga biverkningar går över efter lite tid, eller minskar om man ändrar dos eller byter till ett annat läkemedel.

En stor del av patienterna, men inte alla, får önskad hjälp av adhd-läkemedel. Om du ska ändra dosen eller sluta med läkemedel för adhd, är det vanligt att börja med att testa under helger och lov och se hur det känns. Då blir det inte lika kritiskt om du skulle känna av dina adhd-symtom under dagar när du inte går i skolan eller har något annat viktigt att göra.

Det finns risk för svängningar i hur du mår när läkemedelsbehandlingen förändras. Därför bör du alltid diskutera med en läkare eller sjuksköterska, så att förändringen görs på ett kontrollerat sätt.

Att blanda läkemedel för adhd med alkohol eller droger

Du bör inte dricka alkohol samtidigt som du tar läkemedel för adhd. Alkohol och droger har oförutsägbara effekter i sig och ihop med läkemedel för adhd blir effekten ännu mer oförutsägbar och riskfylld.

Senast ändrad 2022-09-21