Adhd och medicinering

En del av behandlingen vid adhd kan vara medicinbehandling.

Medicinen påverkar signaler i hjärnan och hjälper dig att fokusera och behålla uppmärksamheten. Det finns flera olika sorters medicin och vilken som fungerar bäst är individuellt. Därför behöver du diskutera och prova ut medicinen tillsammans med en läkare och sjuksköterska.

Att prova ut adhd-medicin

En sorts medicin kan fungera väldigt bra för en person, men inte alls för någon annan. Det kan också hända att du börjar må dåligt av en sorts medicin. Därför är det viktigt att prova ut medicin tillsammans med en läkare och sjuksköterska på BUP. Under tiden som du provar ut medicinen har du tät kontakt med BUP och får komma på flera återbesök.

För cirka 7 av 10 patienter har medicinen önskad effekt på en gång – de upplever en tydlig förbättring i skolan och i livet. För andra kan det ta lite längre tid innan medicinen har effekt. De som mår dåligt av medicinen kan till exempel få huvudvärk, magont eller problem med humöret. Då kan de välja en annan sorts medicin eller prova en lägre dos.

Det kan också hända att medicinen påverkar sömnen eller matlusten. Då kan du behöva hjälp och stöd med nya rutiner kring hur du ska sova och äta.

Att blanda adhd-medicin och alkohol eller droger

Du bör inte dricka alkohol samtidigt som du tar adhd-medicin. Men ta din medicin som vanligt, även om du tror att du kan hamna i ett sammanhang där det finns alkohol. Annars är risken att du får ännu större problem med dina adhd-symtom den dagen.

Droger bör inte blandas med adhd-medicin. Droger i sig har oförutsägbara effekter och ihop med adhd-medicinering blir effekten ännu mer oförutsägbar och riskfylld.

Senast ändrad 2021-02-01