Adhd och läkemedelsbehandling

En del av behandlingen vid adhd kan vara läkemedelsbehandling.

Läkemedel för adhd gör att du bättre kan styra över din förmåga att koncentrera dig och hålla uppmärksamheten, även när du inte är så motiverad. Läkemedel kan göra att du får mer ro i kroppen, men också att du lättare kan komma igång med sådant som vanligtvis känns svårt. Du får också en bättre förmåga att styra över dig själv, som att hinna tänka innan du pratar eller gör något impulsivt. Du blir också bättre på att styra över dina känslor.

Det finns flera olika sorters läkemedel för behandling av adhd. En läkare och sjuksköterska på BUP kommer att hjälpa till att hitta rätt läkemedel för just dig.

Att prova ut läkemedel mot adhd

Ett läkemedel kan fungera olika för olika personer. Därför är det viktigt att prova ut det. Under tiden som du provar ut läkemedlet har du tät kontakt med läkare eller sjuksköterska.

När läkemedlet är utprovat och dosen fungerar kan man börja med att ta medicinen enbart de dagar som man behöver den. För vissa blir det varje dag. För de flesta blir det på skoldagar, men inte på helger och lov. 

En stor del av patienterna, men inte alla, får önskad hjälp av adhd-läkemedel.

Allvarliga biverkningar är sällsynta när medicinen tas på det sätt som har bestämts. De flesta vanliga biverkningar går över efter lite tid, eller minskar om man ändrar dos eller byter till ett annat läkemedel.

Det finns risk för svängningar i hur du mår när läkemedelsbehandlingen förändras. Därför bör du alltid diskutera med en läkare eller sjuksköterska, så att förändringen görs på ett kontrollerat sätt.

Det är viktigt att komma ihåg att läkemedel för adhd bara är ett hjälpmedel – den som tar medicinen ska inte må sämre av att ta den.

Att blanda läkemedel för adhd med alkohol eller droger

Alkohol och droger kan ha oförutsägbara effekter. Tillsammans med läkemedel för adhd kan effekten bli ännu mer oförutsägbar och ibland riskfylld. 

Senast ändrad 2024-04-23