Vår organisation

Så är vi organiserade

BUP Stockholm är uppdelat i flera sektioner:

  • Ledning och styrning
  • Lokalt verksamhetsstöd
  • Sektion Specialiserad öppenvård
  • Sektion Intensiv öppenvård
  • Sektion Akut och heldygnsvård
  • Sektion Neuropsykiatri
  • Sektion FoUU

Sektion Specialiserad öppenvård

Inom sektionen finns det tolv öppenvårdsmottagningar: Brommaplan, Danderyd, Farsta, Globen med teamet för döva och hörselskadade, Huddinge, Kungsholmen med finska teamet, Sickla, Skärholmen, Sollentuna, Södertälje, Täby och Central öppenvård väst. Här finns även en dagakut. 

Sektion Intensiv öppenvård

Samarbetar med och förstärker vården på de lokala öppenvårdsmottagningarna när en mer intensiv behandling behövs, men kan också erbjuda diagnostik och behandling för särskilda patientgrupper. Här ingår dagvårdsenheten, DBT-teamet, Enheten för psykos och bipolär sjukdom, Traumaenheten samt mellanvårdsenheterna Nordväst, Nordost, Sydväst och Sydost.

Sektion Akut och heldygnsvård

Är en länsövergripande resurs som erbjuder heldygnsvård när det krävs omfattande och intensiva behandlingsinsatser. BUP har totalt tre heldygnsvårdsavdelningar – avdelning 1 och 2 på Sachsgatan 10 på Södermalm och avdelning S:t Göran på S:t Görans sjukhusområde på Kungsholmen. Utöver heldygnsvård finns här också Stockholms enda dygnet-runt-öppna akutmottagning för barn och ungdomar.

Sektion Neuropsykiatri

Genomför utredningar av barn och ungdomar där det finns symtom på adhd men där det initialt inte framkommer annan psykiatrisk samsjuklighet. Inom sektionen finns det fem mottagningar. I sektionen ingår även enheten ”En väg in”. 

Sektion FoUU

Är en gemensam resurs för klinisk forskning, utveckling och utbildning på BUP Stockholm. Inom sektionen finns det sex kliniska mottagningar, dit patienter kan remitteras för vård och samtidigt delta i olika projekt kopplade till forskning och metodutveckling.

Lokalt verksamhetsstöd

Inom BUP Stockholm finns också lokalt verksamhetsstöd som erbjuder stöd till verksamheterna inom administration, ekonomi, HR, kommunikation, projektledning, it, lokalfrågor, verksamhetsutveckling, uppföljning, internutbildning, patientsäkerhet och delaktighet. Det finns också ett ST-kansli som administrerar och håller i ST-utbildning.