Vår organisation

Så är vi organiserade

BUP Stockholm är uppdelat i flera sektioner:

  • Ledning och styrning
  • Lokalt verksamhetsstöd
  • Sektion Östra Stockholm
  • Sektion Västra Stockholm
  • Sektion Intensiv öppenvård
  • Sektion Akut och heldygnsvård
  • Sektion FoUU

Sektion Östra Stockholm

Har sex öppenvårdsmottagningar i Danderyd, Ektorp, Farsta, Globen med teamet för döva och hörselskadade, Sollentuna och Täby.

Sektion Västra Stockholm

Har sju öppenvårdsmottagningar i Brommaplan, Huddinge, Jakobsberg, Kungsholmen, Skärholmen, Solna med Finska teamet samt Södertälje.

Sektion Intensiv öppenvård

Samarbetar med och förstärker vården på de lokala öppenvårdsmottagningarna när en mer intensiv behandling behövs, men kan också erbjuda diagnostik och behandling för särskilda patientgrupper. Här ingår dagvårdsenheten, DBT-teamet, Enheten för psykos och bipolär sjukdom, Traumaenheten samt mellanvårdsenheterna Nordväst, Nordost, Sydväst och Sydost.

BUP Sektion Akut och heldygnsvård

Är en länsövergripande resurs som erbjuder heldygnsvård när det krävs omfattande och intensiva behandlingsinsatser. BUP har totalt tre heldygnsvårdsavdelningar – avdelning 1 och 2 ligger på Sachsgatan 10 på Södermalm och avdelning S:t Göran på S:t Görans sjukhusområde på Kungsholmen. Utöver heldygnsvård finns här också Stockholms enda dygnet-runt-öppna akutmottagning för barn och ungdomar, Konsultenheten samt enheten ”En väg in”.

Sektion FoUU

Är en gemensam resurs för klinisk forskning, utveckling och utbildning på BUP Stockholm. Inom sektionen har det under 2021 funnits sju kliniska mottagningar, dit patienter kan remitteras för vård och samtidigt delta i olika projekt kopplade till forskning och metodutveckling.

Lokalt verksamhetsstöd

Inom BUP Stockholm finns också lokalt verksamhetsstöd som erbjuder stöd till verksamheterna inom administration, ekonomi, HR, kommunikation, projektledning, it, lokalfrågor, verksamhetsutveckling, uppföljning och internutbildning. Det finns också ett ST-kansli som administrerar och håller i ST-utbildning.