Nu får patienter med npf-diagnoser mer riktad och specialiserad barnpsykiatrisk hjälp

Omkring 1600 patienter som är inskrivna inom vår specialiserade öppenvård och som bara har behov av läkemedelsuppföljning flyttas nu över till någon av våra neuropsykiatriska mottagningar för fortsatt uppföljning.

Inom BUP Stockholm finns det nu fyra neuropsykiatriska mottagningar – en femte startar upp i vår. Mottagningarna ligger på olika platser i länet för att i så hög grad som möjligt kunna möta patienter där de bor. Allt fler vårdkontakter sker digitalt, vilket också kan underlätta för patienter som har svårt att ta sig fysiskt till en viss mottagning.

De patienter som berörs av förändringen bedöms endast behöva få läkemedelsbehandling på BUP. I den mån de behöver psykopedagogiska insatser får de den typen av stöd via habiliteringens adhd-center. De patienter som utöver sin adhd- eller autismdiagnos även har andra barnpsykiatriska tillstånd berörs inte av förändringen, utan fortsätter att få en samlad barnpsykiatrisk vård inom BUP.

Göran Rydén är verksamhetschef för BUP Stockholm. Vi ställde några frågor till honom.

Vad är bakgrunden till förändringen?

Sedan några år har primärvården i regionen ansvar att ta hand om lindrig till måttlig psykisk ohälsa, vilket gör att kraven på oss inom den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin är att ta vid när primärvårdsnivån inte räcker till. Utifrån vårt uppdrag som specialiserad barn- och ungdomspsykiatri har vi därför skapat fyra neuropsykiatriska mottagningar, som med sin expertis kan behandla barn och unga med just den typen av problematik.

Det finns effektiv behandling att ge patienter med adhd, och för varje enskild patient är det en relativt okomplicerad behandling, men den behöver följas upp på ett tryggt och säkert sätt. Även diagnostiken är relativt enkel och kan effektiviseras mycket mer än hur vi gör i dag, och det här är ett pågående arbete hos oss. Vi kan erbjuda en riktigt bra vård för en väldigt stor patientgrupp som har adhd, samtidigt som vi i andra delar av verksamheten kan koncentrera resurserna till andra patientgrupper – varav en del behöver få mer intensiv behandling för att bli så pass bra att de kan orka leva vidare, klara skolgång, bygga relationer och slippa plågas av svåra psykiatriska symtom.

Vi vill kunna erbjuda en så god specialiserad barn- och ungdomspsykiatrisk vård som möjligt. Därför har vi ett antal mottagningar som är inriktade på olika diagnoser, till exempel tvångssyndrom, självskadebeteende, bipolär sjukdom, psykossjukdom, svår depression och nu även neuropsykiatri.

Hur har berörda patienter blivit informerade?

Patienterna har fått information genom Alltid öppet och vid patientbesök. Vi förklarar för patienterna att de i möjligaste mån kallas till den mottagning som ligger närmast geografiskt – men att de också har möjlighet att välja en annan av våra neuropsykiatriska mottagningar om de har sådana önskemål.

Vilken typ av behandling får dessa patienter som nu överförs till någon av de neuropsykiatriska mottagningarna?

De patienter som nu förs över till någon av våra neuropsykiatriska mottagningar behöver enbart läkemedelsbehandling på BUP, och får andra insatser inom övriga delar av vården eller habiliteringen.

Vem träffar patienten vid läkemedelsbehandling på en neuropsykiatrisk mottagning?

Patienten får träffa sjuksköterska eller läkare.

Vilka fördelar blir det för patienterna?

Våra neuropsykiatriska mottagningar är uppbyggda för att ge den typen av behandling på ett tryggt och säkert sätt. De läkare och sjuksköterskor som jobbar där är särskilt kunniga och erfarna inom området. Därför är vår förhoppning att barn och unga ska få den bästa tänkbara vården på en mottagning där vården är speciellt riktad utifrån deras behov.

Hur många besök gör en patient som enbart behöver läkemedelsbehandling, och hur fungerar en årsuppföljning?

De patienter som har en stabil läkemedelsbehandling kommer två gånger per år, för årsuppföljning och halvårsuppföljning. Vid det ena tillfället träffar man sjuksköterska, och vid det andra läkare, eller läkare och sjuksköterska ihop. 

Går det även att göra årsuppföljning digitalt?

I princip går det utmärkt för många, men än så länge försöker vi erbjuda fysiskt möte vid årsuppföljningarna.

Läs mer om BUP Neuropsykiatri

Publicerad 2024-02-08