Självbild och identitet

Identitet är en självklar känsla av att vara en egen person med egna egenskaper, tankar, åsikter och en egen personlighet. Identitet är också en självklar känsla av att kunna vara sig själv och att våga stå för den du är.

Din identitet skapar du genom att förhålla dig till din omvärld på olika sätt. Med omvärld menas människor du möter, intryck du får och erfarenheter du gör. Sådant gör att du börjar se på dig själv i förhållande till det som du upplever och att du kan jämföra dig med omvärlden. Du börjar tänka på vad du tycker är viktigt, vad du gillar och inte gillar, vad du står för, och så vidare. Du utvecklar alltså en självbild – hur du ser på dig själv – och det är genom den som du bygger din identitet.

Självbilden formas också av hur du blir behandlad av andra människor. Det är extra viktigt att bli bekräftad av viktiga personer i ens liv. Det visar att du är betydelsefull och viktig och genom det får du en stärkt självbild.

Identiteten utvecklas hela livet

Att utveckla sin egen identitet är något som pågår hela livet och som börjar redan när du är liten. I nioårsåldern blir barn mer medvetna om hur de är i andras ögon och börjar tänka på hur deras identitet ter sig.

I tonåren är det vanligt att många saker händer i livet som gör att du kanske börjar tänka mer på din identitet. Relationen till föräldrarna förändras när du börjar bli vuxen och ska stå mer på egna ben. Kanske får du också nya intressen som gör att du inte längre har lika mycket gemensamt med gamla kompisar. Du kan också få nya kompisar och kärleksrelationer. Det blir viktigt vem du själv är i förhållande till andra.

Det är normalt att som tonåring fundera mycket på sin självbild och identitet. Det är en period i livet när du kanske börjar ifrågasätta sådant som känts självklart tidigare, du börjar tänka på nya sätt och ha mer egna åsikter. Du kan se det som en period i livet när du har möjlighet att prova dig fram när det gäller tankar och beteenden. På så sätt kan du komma fram till vem du är och hur du vill uppfattas av andra, det vill säga få en tydligare självbild och bygga en identitet.

För vissa kan allt det här göra att de ibland känner sig osäkra och förvirrade över sin egen identitet. Det skulle kunna kallas för en identitetskris.

Få stöd och hjälp

Det kan hända att du känner dig så osäker och förvirrad över din självbild och identitet att du börjar må dåligt av det. Du kan känna dig tom, ensam eller att du inte kan eller orkar ta tag i och hitta på saker. Du kan få problem med tidsperspektiv eller känna att det är svårt att hålla sig samman och fungera i vardagen. Du kan också få känslor av att livet känns overkligt eller att du är avskuren från din omvärld och inte kan nå fram.

Det kan kännas bättre om du får prata med någon vuxen du har förtroende för om dessa tankar och känslor. Att ha någon som lyssnar kan kännas som ett stöd. Det finns också ställen på nätet där du kan chatta med någon och få hjälp om du mår dåligt. På Tjejzonen, Killar.se och Bris finns vuxna som du kan få chatta anonymt med vissa dagar och tider.

Om du behöver mer hjälp kan du till exempel vända dig till oss på BUP, eller be en förälder om hjälp med att ta kontakt. Hjälpen du får på BUP ser olika ut beroende på vad krisen har skapat för problem för dig. Det kan till exempel vara behandling mot depression, stress och ångest eller stöd för att hantera sömnproblem.

Vad kan du göra själv?

En person som är i en kris brukar dra sig undan och tappa lusten och energin att göra saker. Eller så lever du i ett uppvarvat tillstånd. Du kanske äter sämre eller sover för lite. För att må bättre måste du försöka leva på ett mer vanligt sätt. Det är bra att försöka ha en normal dygnsrytm, äta regelbundet och att röra på sig.

När du rör på dig skapas ”må-bra-hormon” i kroppen, och det är en viktig del i att må bättre. Det kan också bidra till att du sover bättre. Därför är det bra att försöka gå och träna eller komma ut och ta en promenad och att göra saker tillsammans med människor du tycker om.

Senast ändrad 2022-09-21