BUP Enhet för unga med psykos och bipolär sjukdom

Enheten arbetar med utredning och behandling av barn och ungdomar som har psykotiska eller bipolära symtom.

Vi arbetar även med att vidareutveckla kunskap om olika behandlingsformer och sprider denna kunskap vidare till andra som har kontakt med målgruppen. Enheten för psykotiska och bipolära tillstånd har även en konsultativ roll i relation till andra enheter inom vården. 

Att komma till oss

Om du är under 18 år och har en psykotisk eller bipolär problematik rekommenderar vi att du först vänder dig till den BUP-mottagning där du redan är patient. Om du inte är patient på BUP sedan tidigare ber vi dig kontakta BUP En väg in på 08-123 668 83.

Den lokala mottagningen har sedan möjlighet att skicka en remiss till oss. Du kan också vända dig till elevhälsan så kan de hjälpa dig vidare.

Om du som förälder har funderingar kring ditt barn/ungdom kan du kontakta närmaste BUP-mottagning. Vid frågor om vår enhet går det bra att kontakta enhetens sekreterare på telefonnummer: 08-616 68 83.

I början av kontakten gör vi alltid ett utrednings- och bedömningsarbete som kan fördjupas efter behov. Därefter tar vi ställning till om en behandlingsinsats på enheten skulle vara bra för barnet/ungdomen och familjen. Vi bedömer också vilken behandling som kan vara till hjälp.

Läs mer om BUP Enhet för unga med psykos och bipolär sjukdom

Kontakt och öppettider till Enheten för unga med psykos och bipolär sjukdom

Telefonnummer:
08-123 668 83

E-postadress: 
heldygnsvard.bup.slso@regionstockholm.se

Obs! Av sekretesskäl kan du inte kontakta oss via e-post i patientärenden, ring oss då istället.

Adress:
Arenavägen 33, plan 8
121 77 Johanneshov

Se på karta (Google maps)

Till dig som är vårdgivare och remittent

Faxnummer: 010-303 46 94

Senast ändrad 2023-04-27