Många studenter nöjda med sin praktik på BUP

Inom BUP Stockholm erbjuder vi studenter så kallat verksamhetsintegrerat lärande för blivande läkare, sjuksköterskor, psykologer, socionomer, legitimerade hälso- och sjukvårdskuratorer, arbetsterapeuter, undersköterskor och medicinska sekreterare. Vår senaste studentenkät visar att en tydlig majoritet är väldigt nöjda med handledningen, det interprofessionella lärandet och bemötandet som de får under sin praktik hos oss.

Under 2022 tog BUP emot:

  • sjuksköterskestudenter från Karolinska institutet, Röda Korsets högskola, Sophiahemmets högskola och Maria Cederschiöld högskola
  • sjuksköterskor under specialistutbildning i psykiatrisk vård från Karolinska institutet, Röda Korsets högskola och Maria Cederschiöld högskola
  • psykologkandidater och auskulterande psykologstudenter från Karolinska institutet och Stockholms universitet
  • socionompraktikanter från Stockholms universitet, Södertörns högskola och Maria Cederschiöld högskola
  • medicinska sekreterarstudenter från Frans Schartaus Handelsinstitut
  • Läkarstudenter på termin 11 från Karolinska institutet
  • arbetsterapeutstudenter från Karolinska institutet
  • undersköterskeelever från Hermods

Läs om utbildning, forskning och allt annat som händer hos oss i Så mår BUP

Publicerad 2023-06-27