BUP skapar ny enhet för ungdomar med allvarligt normbrytande beteende

Tillsammans med socialtjänst, polis och skola kommer BUP att arbeta för att fånga upp ungdomar med kriminella riskbeteenden. Under våren startas en ny enhet som erbjuder dessa unga barnpsykiatrisk vård som ett komplement till övriga samhällsinsatser.

Susanna Terling och Cecilia Månsson arbetar båda som barnpsykiatrer inom BUP Stockholm, och de står bakom initiativet att starta den nya enheten.

– Vi vill på ett bättre sätt nå fram till och erbjuda barnpsykiatrisk vård till ungdomar som riskerar att fastna i våldsam eller annan allvarlig kriminalitet. Forskning visar att många inom den gruppen har psykiatriska tillstånd som ofta inte fångats upp men som bidrar till risken för kriminalitet – till exempel adhd, trotssyndrom och uppförandestörning, skadligt substansbruk och begynnande personlighetssyndrom. Andra tillstånd som kan vara viktiga att uppmärksamma och behandla är till exempel sömnproblem, ångesttillstånd och traumarelaterade symtom, berättar Susanna.

I januari i år startade Cecilia och Susanna en pilotverksamhet som bygger på ett samarbete med socialtjänsten inom Stockholms stad – genom de sociala insatsgrupperna (så kallade SIG) som Stockholms stad leder. I de sociala insatsgrupperna arbetar socialtjänst, polis och skola tätt tillsammans med vårdnadshavarna och ungdomarna, och nu kompletteras gruppen med insatser från BUP.

Verksamheten kommer till en början att finnas i tre stadsdelar. Stegvis kommer den sedan att utökas med fler stadsdelar, och om den faller väl ut är målet att kunna erbjuda vårdinsatsen inom hela Region Stockholm.

– BUP Stockholm kommer in som en kompletterande pusselbit, för att täcka in ungdomarnas behov av barnpsykiatrisk vård och stöd. Forskning har visat att många inom den här gruppen har stora barnpsykiatriska behov som behöver tas om hand för att minska risken för kriminalitet, säger Cecilia.

Patienter fångas upp av sociala insatsgrupper

Nu när pilotprojektet håller på att ta form arbetar Susanna och Cecilia med att skapa ett samarbete med i första hand socialtjänsten, som är den verksamhet som koordinerar kontakten och insatserna kring ungdomarna.

– Vi kommer att fånga upp patienter från de sociala insatsgrupperna. Socialtjänsten kan sedan tillsammans med vårdnadshavaren göra en vårdbegäran till BUP, berättar Cecilia.

Susanna berättar att den nya enheten ska börja ta emot patienter senare i vår.

– Vårt sätt att arbeta kommer att vara flexibelt och mobilt på så sätt att vi träffar våra patienter utifrån deras individuella behov – det kan till exempel vara så kallade ”sambesök” hos socialtjänsten eller på en annan lämplig plats. Just nu är vi i en uppstartsfas och rekryterar medarbetare till den nya enheten, och vi räknar med att kunna ta emot patienter under den senare delen av våren.

Bryta ett oroande kriminellt mönster

Så vad hoppas Susanna och Cecilia att det här nya arbetssättet ska leda till?

– Vi tror att barnpsykiatrisk behandling i kombination med övriga insatser kan bidra till att minska risken för allvarlig kriminalitet. BUP:s insatser blir en viktig del av helhetsarbetet. Tillsammans med socialtjänsten, skolan och polisen hoppas vi kunna ta ett samlat grepp om de här ungdomarna för att nå fram till dem och hjälpa dem att bryta ett kriminellt beteende, få en fungerande skolgång och skapa förutsättningar för ett bättre liv.

Läs mer om sociala insatsgrupper

 

Publicerad 2024-04-04