Vad är en vårdplan?

Vården som planeras för dig beskrivs i din vårdplan. Vårdplanen ger en samlad bild av dina behov, dina mål och de insatser du får.

I den här filmen ska vi förklara vad en vårdplan är för något. En vårdplan beskriver ditt problem, planering och målsättning för den hjälp du ska få på BUP. Du gör vårdplanen tillsammans med din behandlare och dina föräldrar eller andra vuxna som står dig nära. Den hjälp du kommer att få kallas för insatser i vårdplanen. Det kan till exempel handla om att du ska gå på samtalsbehandling ett antal gånger i veckan. Eller så kan det handla om att du ska gå igenom en utredning eller nåt annat som kan hjälpa. På första mötet träffar du din behandlare och ni pratar om det som är svårt eller jobbigt för dig. Då gör behandlaren en första bedömning av vilken hjälp som kan passa dig. Efter den bedömningen är det vanligt att ni tillsammans planerar vården och gör en vårdplan. Du får vårdplanen utskriven på papper, där alla insatser beskrivs och hur lång tid det ska ta. Det är bra om du sparar vårdplanen ifall du inte kommer ihåg vad ni har bestämt. Om vårdplanen till exempel gäller tre möten för dig eller dina föräldrar så kommer ni efter tre möten göra en uppföljning för att se hur det har gått. Sedan bestämmer ni om ni vill fortsätta, avsluta insatsen eller göra något annat. Det är viktigt att du säger till vad du tycker och att de insatser som är planerade för dig känns okej. Om du märker att det är något som inte fungerar, eller att en viss behandling kanske inte passar dig, så går det att ändra i vårdplanen. Men det är också viktigt att du har lite tålamod med den behandling som ges och att du ger den tid. Att du inte känner någon förändring direkt behöver inte betyda att behandlingen inte funkar. Det kanske behövs fler möten för att du ska märka någon skillnad. Meningen med en vårdplan är att du ska veta vilka insatser som görs för dig, av vem, hur lång tid det kommer att ta och när det ska följas upp. Så länge du och din behandlare jobbar tillsammans för att saker ska bli bättre, så är chansen större att insatsen hjälper.

Se en film om vårdplanen

Frågor och svar om vårdplan


Varför behövs en vårdplan?

En vårdplan beskriver det du behöver hjälp med, planering och målet med BUP:s insatser. Syftet med vårdplanen är att göra det tydligt vilka insatser som din behandlare och du har planerat. I planen framgår vem som är ansvarig för vad. Det är viktigt att du ska kunna vara delaktig i och få inflytande över din vård.

Du gör vårdplanen tillsammans med din behandlare och dina föräldrar eller andra vuxna som står dig nära. Den hjälp som du ska få kallas för insatser i vårdplanen. Det kan till exempel handla om att du ska gå på samtalsbehandling ett antal gånger i veckan. Eller så kan det handla om att göra en utredning eller något annat som kan hjälpa.

Hur går det till att göra en vårdplan?

På första mötet träffar du din behandlare och ni pratar om det som är svårt eller jobbigt för dig. Då gör behandlaren en första bedömning av vilken hjälp som kan passa dig. Efter den bedömningen är det vanligt att ni tillsammans diskuterar möjliga insatser och gör en planering. Ni kommer att gå igenom:

  • vilka dina problem och behov är
  • vilka dina mål och delmål är
  • vilken eller vilka insatser som planeras
  • när insatsen ska följas upp.

Det ni kommit överens om skrivs in i vårdplanen som du får utskriven på papper. Det är bra om du sparar den så att du kan gå tillbaka och se vad ni har bestämt.

Om vårdplanen till exempel gäller tre möten för dig eller dina föräldrar kommer ni efter tre möten att göra en uppföljning för att se hur det har gått. Sedan bestämmer ni om ni vill fortsätta, avsluta insatsen eller göra något annat.

Vad ska jag tänka på?

Det är viktigt att du säger vad du tycker och att du är bekväm med de insatser som är planerade för dig. Om du märker att det är något som inte fungerar, eller att viss behandling inte passar dig, går det att ändra i vårdplanen. Men det är också viktigt att du har lite tålamod med den behandling som ges och att du ger den tid. Att du inte känner någon förändring genast behöver inte betyda att behandlingen inte fungerar. Det kan behövas fler möten för att du ska märka någon skillnad.

Hur kan en vårdplan hjälpa mig?

Meningen med en vårdplan är att du ska veta vilka insatser som görs för dig, av vem, hur lång tid det kommer att ta och när det ska följas upp. Så länge du och din behandlare jobbar tillsammans för att saker ska bli bättre är chansen större att insatsen hjälper.