Forskning och utveckling

Hos oss inom BUP Stockholm finns det en nära koppling mellan forskning och vård. BUP Sektion Forskning, Utveckling och Utbildning är en sammanhållen resurs för forskning, utveckling och även utbildning inom BUP Stockholm.

De BUP-patienter som behandlas kliniskt på BUP FoUU:s enheter ingår i olika metodutvecklings- eller forskningsprojekt. När vi inkluderar en patient i en studie eller ett utvecklingsprojekt, gör vi en vårdbegäran och upprättar en vårdplan, varpå patienten sedan är både patient och studiedeltagare vid BUP Sektion FoUU. 

Det finns sex kliniska patientmottagningar som är knutna till metodutvecklings- och forskningsprojekt, dit patienter kan remitteras för vård.

Inom BUP Sektion FoUU finns även en ytterligare enhet – BUP Utveckling, lärande och vetenskap.

Patientmottagningar

Läs mer om våra sex patientmottagningar på respektive sida:

Senast ändrad 2024-04-23