Forskning och utveckling

Hos oss inom BUP Stockholm finns det en nära koppling mellan forskning och vård. BUP Forsknings- och utvecklingscentrum är en sammanhållen resurs för forskning, utveckling och även utbildning inom BUP Stockholm.

De BUP-patienter som behandlas kliniskt på BUP FoU Centrums enheter ingår i olika metodutvecklings- eller forskningsprojekt. När vi inkluderar en patient i en studie eller ett utvecklingsprojekt, gör vi en vårdbegäran och upprättar en vårdplan, varpå patienten sedan är både patient och studiedeltagare vid BUP FoU Centrum.

Det finns fem kliniska patientmottagningar som är knutna till metodutvecklings- och forskningsprojekt, dit patienter självklart kan remitteras för vård.

Läs mer om våra fem patientmottagningar under respektive sida:

Senast ändrad 2022-01-03