Forskning och utveckling

Hos oss inom BUP Stockholm finns det en nära koppling mellan forskning och vård. BUP Forsknings- och utvecklingscentrum är en sammanhållen resurs för forskning, utveckling och även utbildning inom BUP Stockholm.

De BUP-patienter som behandlas kliniskt på BUP FoU Centrum ingår i olika metodutvecklings- eller forskningsprojekt. När vi inkluderar en patient i en studie eller ett utvecklingsprojekt, gör vi en vårdbegäran och upprättar en vårdplan, varpå patienten sedan är både patient och studiedeltagare vid BUP FoU Centrum.

Det finns fem kliniska patientmottagningar knutna till metodutvecklings- och forskningsprojekt dit patienter självklart kan remitteras för vård.

Våra fem kliniska patientmottagningar är:

  • Mottagningen för OCD och relaterade tillstånd
  • Mottagningen för barninternetprojektet, BIP
  • Mottagningen för immunpsykiatri
  • Mottagningen för könsinkongruens- och dysfori, KID
  • Mottagningen för KIND

Senast ändrad 2021-05-06