Vårdgaranti

BUP Stockholm följer Region Stockholms riktlinjer kring medicinsk prioritering och vårdtider.

Tecknad bild av ung och vuxen som står och pratar

Vårdgaranti

Vi eftersträvar att ge dig som patient en så snabb tid för bedömning som möjligt utifrån vår medicinska prioritering. Om vi bedömer att du har behov av vård hos oss, har du rätt att få en första bedömning inom 30 dagar efter att du har tagit kontakt med oss. 

Kontakta din mottagning om du har frågor. De ska kunna ge information om vårdgarantin och din väntetid. 

Du kan läsa mer om vilka riktlinjer som gäller inom Stockholms län på 1177.se.

Om det bedöms röra sig om akuta behov så erbjuds du tid snarast, oftast inom 24 timmar.

På Sveriges kommuner och regioners webbplats finns väntetidsstatistik för den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) med fokus på den förstärkta vårdgarantin på 30 dagar. Läs mer här.

 

Senast ändrad 2023-06-30