BUP Dagvårdsenhet

BUP Dagvårdsenhet är en mottagning för ungdomar upp till 17 år som har behov av stabiliserande, mobiliserande och rehabiliterande insatser för att återgå till vardagen. Ofta efter en period av betydande psykiatriskt försämrat mående som har stor påverkan på tillvaron.

För att komma till dagvårdsenheten behövs en remiss från en annan BUP-mottagning, vanligen inom BUP Intensiv öppenvård eller BUP Heldygnsvård.

På BUP Dagvårdsenhet erbjuder vi behandling i grupp samt individuella insatser som kompletterar den övriga vården inom BUP. Målet är att du ska ges möjlighet att återhämta dig, träna upp förmåga till vidare behandling och förbereda dig för att återgå till vardagen – eller till nya sammanhang som passar dina behov bättre.

Dagvård kan vara ett alternativ när steget till den nuvarande vardagen är för stort. Det kan handla om att du har blivit försämrad till den grad att heldygnsvård har varit nödvändig och symtomen är alltför intensiva för att direkt återgå till det som var tidigare.

Det kan också handla om att du har varit isolerad hemma under en längre tid på grund av dina psykiatriska symtom, ofta i kombination med att vardagen upplevs alltför kravfylld eller tvärt om meningslös.

Hos oss har du ett team med behandlare som tillsammans med dig utformar en vårdplanering utifrån dina behov. För att dagvård ska ha effekt behövs ofta 2–5 pass dagvård i veckan.

Vi samarbetar med dina andra viktiga kontakter för att föra din vård framåt. Det kan vara din läkare eller psykolog inom BUP, eller din hemskola. I anslutning till enheten finns en sjukhusskola som möjliggör att du kan gå på lektioner varvat med behandlingen i dagvård. Vårdtiden i dagvård varierar från 3 veckor upp till 6 månader.

Kontakt och öppettider till BUP Dagvårdsenhet

Telefonnummer: 
08-123 522 53

Öppettider:
Helgfri vardag klockan 8.00–16.30

Besöksadress:
Sachsgatan 10, Hus B, Stockholm
Se på karta (Google maps)

Postadress:
Box 17222
104 62 Stockholm

Senast ändrad 2024-05-21