Tourettes syndrom och andra ticssyndrom – vad händer på BUP?

Du eller dina föräldrar tar först kontakt med oss och berättar kortfattat vad du behöver hjälp med. Efter det blir ni kallade till en bedömning.

En bedömning innebär att du och dina föräldrar får komma till BUP och berätta om dina tics för en behandlare.

Så går en bedömning av tics till

Under bedömningen får du beskriva dina tics. För vissa kan det kännas jobbigt att berätta om sina tics, men behandlaren hjälper dig. Till exempel går behandlaren igenom listor över vanliga motoriska och vokala tics. På så sätt blir det tydligt att du inte är ensam om att ha tics. Före eller under bedömningen får du också svara på några frågeformulär.

Målet med bedömningen är att du ska få reda på om det är just tics som du har, eller om det kanske är något annat som du behöver hjälp med. Det är viktigt att veta vad det är som besvärar dig, för att du ska få rätt behandling.

Så behandlas tics

Om du har tics finns det hjälp och stöd att få. På BUP kan du framför allt få hjälp genom information och kognitiv beteendeterapi, KBT. Ibland kan medicin vara en del av behandlingen.

Information

Det som rekommenderas först är att du och dina föräldrar får information om tics, till exempel vad tics är för något och hur ni kan hantera dem inom familjen. För vissa familjer kan sådan information vara en tillräcklig hjälp.

Kognitiv beteendeterapi (KBT)

Om informationen om tics inte räcker rekommenderas behandling med kognitiv beteendeterapi (KBT). Det finns två olika typer av KBT för tics: habit reversal training (HRT) och exponering med responsprevention (ERP).

I HRT får du träna på att stå emot dina tics med hjälp av motrörelser, till exempel genom att du lägger armarna i kors för att lättare stå emot ett armryckningstics. I ERP får du träna på att stå emot alla dina tics på en och samma gång, under längre och längre stunder, med hjälp av ett stoppur.

Mediciner

Det finns också mediciner som kan göra att dina tics minskar. De kan ha olika former av biverkningar, och används därför främst om ticsen skulle orsaka stora problem i din vardag. Du pratar med din behandlare för att avgöra vilken behandling som passar dig bäst.

Senast ändrad 2024-04-23