Nu kan vårdnadshavare och barn över 13 år kontakta En väg in digitalt

Från och med den 4 september 2023 kan barn som har fyllt 13 år eller deras vårdnadshavare göra en digital egenanmälan genom appen Alltid öppet. Det innebär att det blir möjligt att ta en första kontakt digitalt genom BUP:s gemensamma ingång En väg in. Precis som tidigare går det utmärkt att ringa till En väg in, om man föredrar det.

Anna Schwarz är sjuksköterska och projektledare inom BUP för tjänster inom appen Alltid öppet. Vi ställde några frågor till henne.

Den 4 september införs en förändring, kan du beskriva den?

Då blir det möjligt att i appen Alltid öppet göra en egenanmälan digitalt för vårdnadshavare och för barn som har fyllt 13. Man identifierar sig genom mobilt bank-id eller Freja e-id plus. Tjänsten är ett komplement till egenanmälan via telefon.

Kan du kort berätta vad egenanmälan är och hur det fungerar?

En digital egenanmälan är egentligen samma sak som den första telefonkontakt som en vårdnadshavare eller ett barn har med BUP En väg in, där alla kontakter tidigare har gjorts på telefon.

Genom den digitala egenanmälan får de svara på samma frågor som de skulle ha fått svara på om de i stället hade valt att ringa till En väg in. Vi återkommer med svar inom tre dygn men troligtvis snabbare än så. Utifrån vad de beskriver hjälper vi dem att få rätt typ av hjälp. Ibland lotsar vi dem vidare till någon av våra öppenvårdsmottagningar, och ibland hänvisar vi dem till exempelvis elevhälsan eller en vårdcentral.

Samtidigt tar ni bort tjänsten Fråga BUP som sedan årsskiftet finns i Alltid öppet, varför?

Vår digitala egenanmälan är egentligen en utveckling av den tjänsten och dessutom mer heltäckande eftersom den innehåller samma delar som finns inom egenanmälan per telefon.

Finns det något annat som är viktigt för patienter och vårdnadshavare att känna till?

En fördel med digital egenanmälan är just möjligheten att när som helst ta kontakt med oss. Många unga känner sig mer bekväma med att ta kontakt digitalt.

Läs mer om En väg in

Publicerad 2023-09-04