Jobba hos oss

Hos oss får du ett meningsfullt jobb som ger mycket tillbaka. Det du gör på jobbet varje dag förändrar många människors liv.

På BUP arbetar vi i team bestående av olika yrkeskategorier, till exempel läkare, sjuksköterska, psykolog, kurator och arbetsterapeut, för att på bästa sätt behandla och stödja patienten och patientens närstående. Det är mycket tillfredsställande att kunna bidra till att växande individer ges bättre förutsättningar att utvecklas mot sin fulla potential.

Vår målsättning är att vården ska präglas av kvalitet, helhetssyn och delaktighet. Att arbeta tillsammans med barn, unga, föräldrar och ibland även den övriga familjen, samt patientens nätverk i form av skola, socialtjänst med flera, är en förutsättning för att skapa möjlighet till förändring och en självklarhet för oss. Vi arbetar med uppföljning för att utvärdera och förbättra våra verksamheter.

Illustration av en ungdom och vuxen som sitter på golvet med papper och penna framför sig.

Skapa trygghet och förtroende

I många fall är någon av våra mottagningar den första kontakten med den psykiatriska vården. Det kan vara förenat med mycket oro och ängslan hos våra patienter och deras vårdnadshavare. En av våra stora utmaningar ligger därför i att skapa trygghet och förtroende i mötet med de barn, unga och föräldrar som kommer till oss.

Att du har självinsikt och är trygg i dig själv samt har en god förmåga att kommunicera med andra är viktigt för att du på bästa sätt ska kunna bemöta varje individ som du träffar i ditt arbete. 

Illustration av en ungdom och en vuxen som står och pratar med varandra.

Attraktiv arbetsgivare

  • Vi arbetar aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare.
  • Vi har ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att förebygga och lösa problem i arbetsmiljön, såväl i den fysiska som den psykosociala.
  • Vi erbjuder förmåner som till exempel friskvårdsbidrag med 5 000 kronor per år, utfyllnad av föräldraförsäkringen och bra pensionsförmåner. Läs mer om våra förmåner

Arbetet hos oss är varierande och ingen dag är den andra lik. Vi uppskattar att människor är olika och ger dig möjlighet att utvecklas i ditt arbete. Du lär dig nya saker i det dagliga arbetet – i mötet med patienter och i samarbetet med dina kolleger. Det finns också goda möjligheter till externa utbildningar.

Senast ändrad 2023-09-13