BUP OCD och relaterade tillstånd

Studier och metodutvecklingsprojekt kring stegvis vård med internetförmedlad KBT (IKBT) som första insats vid BDD, OCD och tics, intensivbehandlingar för OCD, samt långtidsuppföljning av OCD och relaterade tillstånd pågår just nu.

Under hösten 2024 startar vi inklusion för studie avseende IKBT vid OCD och samtidig autism.

Patienter som behöver behandling och som är positiva till att vara med i studier och uppföljning kan remitteras hit. 

Patienter med följande diagnoser kan remitteras till BUP OCD och relaterade tillstånd:

 • diagnostiserad måttlig till svår OCD (tvångssyndrom)
 • diagnostiserad måttlig till svår BDD (dysmorfofobi)
 • diagnostiserad måttlig till svår trichotillomani
 • diagnostiserad måttlig till svår dermatillomani
 • diagnostiserat måttligt till svårt samlarsyndrom
 • diagnostiserade tics som förorsakar funktionsnedsättning och/eller lidande.

För samtliga tillstånd gäller att insatser för tillståndet har bedömts prioriterat framför andra barnpsykiatriska insatser, alternativt att det finns en tydlig vårdplan för övriga insatser, och att man har bedömt att man kan samverka med parallella insatser.

Vi kan också vara behjälpliga med svåra differentialdiagnostiska bedömningar kring ovanstående tillstånd.

Remisskriterier

Vi tar endast emot remisser från andra BUP-mottagningar. 

 • Det finns en aktuell bedömning inklusive basutredning gjord vid remitterande enhet.
 • Patienten bedöms uppfylla en OCD-RT-diagnos (OCD, BDD, samlarsyndrom, tics/tourette, dermatillomani/trichotillomani).
 • Eller, inget av ovanstående tillstånd är diagnosticerat, men remitterande enhet önskar hjälp med differentialdiagnostisk bedömning kring något av ovanstående tillstånd.
 • Behandling för det tillstånd som patienten remitteras för är prioriterat framför andra barnpsykiatriska insatser.
 • Det finns en beskrivning av eventuell samsjuklighet, aktuell hemsituation, aktuell skolsituation, eventuell suicidrisk och/eller självskada, aktuella/tidigare insatser av väsentlighet, samt eventuellt behov av tolk.
 • Vid remiss som gäller OCD, BDD eller tics bör familjen vara informerad om att de i första hand kommer att erbjudas internetförmedlad behandling. 
 • Samtliga vårdnadshavare ska ha samtyckt till att barnet får remiss och eventuella fortsatta behandlingsinsatser vid BUP OCD.

Om du är remittent och har frågor kring remisser

För konsultation kring en specifik patient krävs remiss. Skriv ”Konsultation” i rutan för ”Önskad undersökning”. Ingen övrig information behövs i remissen. Efter remiss kan du ringa vår växel på 08-123 522 20, för att boka in en konsultationstid.

För andra frågor som inte rör konsultation får du gärna ringa oss. För att komma i kontakt med mottagningen ring 08 123 522 20.

 

Kontakt och öppettider till BUP OCD och relaterade tillstånd

Alltid öppet: 
Pågående patienter på mottagningen kan kontakta oss via Alltid öppet – i appen eller via webben. Vårdnadshavare kan utföra ärenden åt sitt barn – om barnet är under 13 år får de först registrera sig som ombud. Ungdomar över 13 år kan själva logga in. I Alltid öppet kan du kontakta oss, av- och omboka tid, förnya recept och begära intyg och journalkopior. Läs mer om hur du kommer igång med Alltid öppet.

Telefonnummer:
08-123 522 20

Öppettider:
Helgfri vardag klockan 8.00–16.00

För akut vård efter klockan 16.00, nätter och helger, kontakta BUP Akutenhet.

Om du får förhinder och inte kan komma på din bokade tid – anmäl det via Alltid öppet (se ovan) eller telefon till mottagningen så kan någon annan få din tid istället. Du kan också kontakta oss via 1177:s e-tjänster.

Besöks- och postadress:
Gävlegatan 22, uppgång B, plan 8
113 30 Stockholm

Se på karta (Google maps)

Till dig som är vårdgivare och remittent

Faxnummer: 08-123 498 14

Senast ändrad 2024-05-21