BUP OCD och relaterade tillstånd

I nuläget pågår studier och metodutvecklingsprojekt kring stegvis vård med IKBT som första insats vid OCD och tics, intensivbehandlingar för OCD samt långtidsuppföljning av OCD och relaterade tillstånd.

Under hösten 2023 startar vi inklusionen för en studie om IKBT vid BDD och under det kommande året kommer en studie för IKBT vid OCD och samtidig autism.

Patienter som är i behov av behandling och som är positiva till att vara med i studier och uppföljning kan aktualiseras på mottagningen genom remiss.

Följande patienter kan remitteras till BUP OCD och relaterade tillstånd:

 • diagnostiserad måttlig till svår OCD (tvångssyndrom)
 • diagnostiserad måttlig till svår BDD (dysmorfofobi)
 • diagnostiserad måttlig till svår trichotillomani
 • diagnostiserad måttlig till svår dermatillomani
 • diagnostiserat måttligt till svårt samlarsyndrom
 • diagnostiserade tics som förorsakar funktionsnedsättning och/eller lidande.

För samtliga tillstånd gäller att insatser för tillståndet har bedömts prioriterat framför andra barnpsykiatriska insatser, alternativt att det finns en tydlig vårdplan för övriga insatser samt att man har bedömt att man kan samverka med parallella insatser.

Vi kan också vara behjälpliga med svåra differentialdiagnostiska bedömningar för ovanstående tillstånd.

Remisskriterier

Vi tar endast emot remisser från andra BUP-mottagningar. 

 • Det finns en aktuell bedömning inkl basutredning gjord vid remitterande enhet.
 • Patienten bedöms uppfylla en OCD-RT-diagnos (OCD, BDD, samlarsyndrom, tics/tourette, dermatillomani/trichotillomani).
 • Eller, inget av ovanstående tillstånd är diagnosticerat, men remitterande enhet önskar hjälp med differentialdiagnostisk bedömning gällande något av ovanstående tillstånd.
 • Behandling för det tillstånd som patienten remitteras för är prioriterat framför andra barnpsykiatriska insatser.
 • Det finns en beskrivning av eventuell samsjuklighet, aktuell hemsituation, aktuell skolsituation, eventuell suicidrisk och/eller självskada, aktuella/tidigare insatser av väsentlighet, samt eventuellt behov av tolk.
 • Vid remiss gällande OCD bör familjen vara informerad om att de i första hand kommer att erbjudas internetförmedlad behandling. 
 • Samtliga vårdnadshavare ska ha samtyckt till att barnet får remiss och eventuellt fortsatta behandlingsinsatser vid BUP OCD.

Om du har frågor kring remisser

Ring oss gärna om du vill konsultera oss kring remiss eller om du har andra frågeställningar. För att komma i kontakt med mottagningen ring till BUP FoU Centrum: 08 123 522 20.

Kontakt och öppettider till Mottagningen för OCD och relaterade tillstånd

Alltid öppet: 
Nu har pågående patienter på mottagningen möjlighet att kontakta oss via appen Alltid öppet. Ungdomar över 13 år kan själva logga in i appen. Vårdnadshavare kan utföra ärenden åt sitt barn – om barnet är under 13 år får de först registrera sig som ombud. I appen kan du kontakta oss, av- och omboka tid, förnya recept och begära intyg och journalkopior. Läs mer om hur du kommer igång med Alltid öppet.

Telefonnummer:
08-123 522 20

Öppettider:
Helgfri vardag klockan 8.00–16.00

För akut vård efter klockan 16.00, nätter och helger, kontakta BUP Akutenhet.

Om du får förhinder och inte kan komma på din bokade tid – anmäl det via Alltid öppet (se ovan) eller telefon till mottagningen så kan någon annan få din tid istället. Du kan också kontakta oss via 1177:s e-tjänster.

Adress:
Barn- och ungdomspsykiatriskt forskningscentrum
Gävlegatan 22, uppgång B, plan 8
113 30 Stockholm

Se på karta (Google maps)

Till dig som är vårdgivare och remittent

Faxnummer: 08-123 498 14

Senast ändrad 2024-01-22