Tourettes syndrom och andra ticssyndrom

Ticssyndrom, som till exempel Tourettes syndrom, innebär att du gör ofrivilliga rörelser eller ljud, så kallade tics, om och om igen.

Det finns två typer av tics – motoriska tics (rörelser eller ryckningar) och vokala tics (ljud som du gör med mun, hals eller näsa). Även om det ibland kan se ut som att du gör tics med flit, är tics just ofrivilliga.

Motoriska tics

Några exempel på vanliga motoriska tics är att blinka med ögonen, göra ansiktsgrimaser eller att rycka med huvudet eller axlarna. Det kan också vara att hoppa till när du går, härma det någon annan gör eller att göra fula gester.

Vokala tics

Exempel på vanliga vokala tics är att harkla sig, hosta eller snörvla med näsan. Andra vokala tics är att upprepa ord eller meningar, härma vad andra säger eller upprepa vad du själv har sagt. I filmer och serier är det vanligt att personer med Tourettes syndrom säger fula ord. Så kan det vara för vissa som har tourette, men inte för alla. Som du nu har läst finns det många andra vokala tics som är vanligare.

Diagnoser

Något förenklat kallas det för Tourettes syndrom om du har haft både motoriska och vokala tics i mer än ett år. Om du bara har haft motoriska eller vokala tics, men inte både och, då kallas det istället för ihållande motoriska eller vokala tics. Om du har haft tics i kortare tid än ett år kallas det för övergående eller tillfälliga tics.

Det är också vanligt att ha andra svårigheter samtidigt som tics, till exempel adhd, tvångssyndrom (OCD), sömnsvårigheter eller ångest.

Få stöd och hjälp

Om du besväras av ofrivilliga rörelser eller ljud kan du söka hjälp hos BUP. Där kan du få hjälp att ta reda på om det är tics du har och få behandling.

Senast ändrad 2024-04-23