BUP Intensiv öppenvård

BUP:s intensivöppenvårdsmottagningar erbjuder bland annat dagrehabilitering och behandling och diagnostik för särskilda patientgrupper. Här finns till exempel en traumaenhet, en enhet för psykos och bipolär sjukdom och ett DBT-team.

Som patient kommer du oftast till den intensiva öppenvården via remiss från din lokala öppenvårdsmottagning.

Våra mottagningar

Dagvårdsenheten är en rehabiliteringsmottagning där unga får hjälp med att komma tillbaka till vardagen.

DBT-teamet erbjuder dialektisk beteendeterapi för tonåringar och deras närstående.

Enheten för unga med psykos och bipolär sjukdom arbetar med utredning och behandling av barn och ungdomar som har psykotiska eller bipolära symtom.

Traumaenheten tar emot barn och ungdomar med traumarelaterade symtom med komplex symtombild och hög svårighetsgrad.

I den intensiva öppenvården ingår även våra mellanvårdsmottagningar.