Familjesamtal

I ett familjesamtal samlas familjen för att prata om vad ni kan göra för att förstå varandra bättre. Då får ni tid att berätta om hur var och en uppfattar saker och det blir lättare att förstå hur andra i familjen tänker.

Nu ska vi förklara vad familjesamtal är och hur det går till. Familjesamtal sker oftast med dig och dina föräldrar eller andra vuxna som står dig nära. Samtalen brukar vara en timme långa och kan antingen ske hemma eller på BUP. Anledningarna till att familjesamtal behövs varierar. Det kan till exempel vara på grund av hur du mår och att familjen behöver förstå hur de kan göra för att hjälpa dig. Ett annat skäl kan vara att det nästan varje dag uppstår gräl eller andra jobbiga situationer. Det kanske känns som att ni helt har tappat kontakten med varandra och sällan har roligt tillsammans. I familjesamtal försöker vi tillsammans förstå och reda ut varför det blir som det blir och vad ni kan göra åt det. Ni pratar om det som är jobbigt i lugn och ro, för att med behandlarens hjälp kunna se hur ni ska göra så att det kan bli bättre. Om det till exempel ofta blir bråk, får alla få lära sig olika sätt att minska eller undvika det som utlöser bråket. Om det känns som att var och en drar sig undan och ni inte når fram till varandra, kan ni också få förslag på vad ni kan göra för att få mer kontakt med varandra. Inför familjesamtal brukar många undra det här: Vad ska vi prata om? Måste jag prata? Måste de veta allt? Du kanske tycker att det är lite obekvämt att prata med din familj tillsammans med oss på BUP, och det är vanligt att man känner så. Om det är något jobbigt som du inte vill prata om ska du berätta det för din behandlare innan. Vi vill att du känner dig trygg under samtalet och ingen kommer att tvinga dig att prata. Du väljer själv om du vill säga något. Men om du pratar och berättar hur du känner, kan alla som är med förstå dig på bästa sätt, och veta vad du känner och vad du tycker är viktigt. Det behöver inte ens vara mycket. Bara att du säger något litet kan vara oerhört värdefullt. Familjesamtal brukar göra att det känns bättre, och kan ge alla i familjen kraft att förändra så att er relation blir bättre. Och det blir färre jobbiga situationer hemma.

Se en film om familjesamtal

Frågor och svar om familjesamtal


Varför behövs familjesamtal?

Anledningarna till att familjesamtal behövs varierar. Det kan till exempel vara på grund av hur du mår och att familjen behöver förstå hur de kan hjälpa dig. Ett annat skäl kan vara att det nästan varje dag uppstår gräl eller andra jobbiga situationer. Det kanske känns som att ni helt har tappat kontakten med varandra och sällan har roligt tillsammans.

I familjesamtal försöker vi tillsammans förstå och reda ut varför det blir som det blir och vad ni kan göra åt det. Ni pratar om det som är jobbigt i lugn och ro för att med behandlarens hjälp kunna se hur ni ska göra så att det blir bättre.

Om det till exempel ofta blir bråk kan alla få lära sig att hantera det som utlöser bråket så att bråken minskar. Om det känns som att var och en drar sig undan och ni inte når fram till varandra, kan ni också få förslag på vad ni kan göra för att få mer kontakt med varandra.

Hur går familjesamtal till?

Ett familjesamtal sker oftast med dig och dina föräldrar eller andra vuxna som står dig nära. I vissa fall kan också ett syskon eller någon annan som bor i samma hem vara med. Under ett familjesamtal kan ni prata om vad ni kan göra för att lösa olika problem så att alla i familjen kan trivas bättre tillsammans.

Samtalen brukar vara en timme långa och kan antingen ske hemma hos er eller hos BUP. Hur många samtal som behövs varierar, ibland räcker det med bara ett.

Vad ska jag tänka på?

Att skriva ned sina frågor innan är ett bra sätt att förbereda sig. Om det är något jobbigt som du inte vill prata om i familjesamtalet ska du berätta det för din behandlare innan.

Du behöver inte berätta allt under familjesamtalet om du inte vill. Men om du berättar hur du känner kan alla förstå dig bättre och veta vad du tycker är viktigt. Det blir lättare för din familj att förstå din situation och hur du upplever den. Det betyder inte att du måste prata väldigt mycket, bara att du säger något kan vara oerhört värdefullt.

Hur hjälper det mig?

Familjesamtal ger motivation och kraft till att förändra saker hemma och i era relationer. Förändringarna gör att ni kan trivas med varandra i familjen och att färre jobbiga situationer uppstår. Målet är att er familj ska förstå varandra bättre så att ni får det lättare tillsammans i vardagen.