För dig som är vårdnadshavare

Att vara vårdnadshavare för ett barn innebär att ha ansvar för barnet och att se till att hen har det bra. Oftast är vårdnadshavare och förälder samma person.

Ibland kan vårdnadshavaren vara någon annan än föräldern. Det kan till exempel vara om båda föräldrarna har dött eller om föräldrarna inte kan ta det ansvar som de ska göra. Du är vårdnadshavare fram till den dag då barnet fyller 18 år.

Ditt ansvar som vårdnadshavare

Att vara vårdnadshavare innebär också att du har ansvar för att barnet har det tryggt, blir omhändertagen och kan utvecklas som person. Du ansvarar för att barnet får uppfostran, råd och stöd. Du är viktig för barnets vård. Antingen genom samarbete och delaktighet i vården direkt eller genom att vara informerad om och samtycka till insatser. 

För att ett barn ska kunna påbörja en behandling hos oss måste alla vårdnadshavare ge sitt samtycke. Skulle det råda oenighet mellan vårdnadshavarna ska man vända sig till socialnämnden för att få beslut om att få söka vård hos BUP trots oenigheten.

Ibland har en vårdnadshavare inte rätt till information. Det gäller till exempel då ett barn som besöker en ungdomsmottagning eller barn- och ungdomspsykiatrin anses vara tillräckligt mogen att kunna bestämma själv.

Illustration av en pappa som sitter i en soffa med två barn.

Samtycke

  • En enskild förälder kan kontakta oss för att få stöd i sitt föräldraskap utan att den andra vårdnadshavaren godkänner det.
  • Men för att ett barn ska påbörja en behandling hos oss måste alla vårdnadshavare ge sitt samtycke.
  • Skulle det råda oenighet mellan vårdnadshavarna ska man vända sig till socialnämnden för att få beslut om att få söka vård hos BUP trots oenigheten.

Senast ändrad 2023-02-07