Depression och självmordstankar

En del som är deprimerade börjar tänka på självmord. Att tänka att du inte orkar leva är allvarligt och det är viktigt att du snabbt får hjälp.

Andra varningssignaler är fantasier om olyckor eller konkreta självmordsplaner. Du bör prata med dina föräldrar, skolpsykologen eller någon annan vuxen som du litar på, så att de kan hjälpa dig att söka vidare hjälp. Du kan också själv ta kontakt med BUP.

Läs mer om självmordstankar.

Senast ändrad 2022-09-21