BUP Forskning, utveckling och utbildning

Det finns flera kliniska patientmottagningar inom BUP FoUU, som är en sammanhållen resurs för forskning, utveckling och utbildning på BUP Stockholm.

De patienter på BUP som kliniskt behandlas inom sektionen ingår i olika metodutvecklings- eller forskningsprojekt. Det finns för närvarande sex kliniska patientmottagningar knutna till olika projekt dit patienter kan remitteras för vård.

När en patient inkluderas i en studie eller utvecklingsprojekt görs en vårdbegäran och en vårdplan. Därefter är patienten både patient och studiedeltagare vid BUP Sektion Forskning, utveckling och utbildning. 

Senast ändrad 2024-03-18