BUP Forskning, utveckling och utbildning

Det finns flera kliniska patientmottagningar inom BUP Sektion FoUU, som är en sammanhållen resurs för forskning, utveckling och utbildning på BUP Stockholm.

De BUP-patienter som kliniskt behandlas inom sektionen ingår i olika metodutvecklings- eller forskningsprojekt. Det finns för närvarande sju kliniska patientmottagningar knutna till olika projekt dit patienter kan remitteras för vård.

När en patient inkluderas i en studie eller utvecklingsprojekt görs en vårdbegäran och en vårdplan. Därefter är patienten både patient och studiedeltagare vid BUP Sektion Forskning, utveckling och utbildning. 

Senast ändrad 2023-10-18