Förmåner

Som medarbetare hos oss har du utöver lönen flera fina förmåner.

Extra ersättning när du blir förälder

Utöver föräldrapenningen du får från Försäkringskassan får du föräldrapenningstillägg av SLSO, om du har varit anställd i 180 dagar innan du tar ut din föräldraledighet. Tillägget motsvarar 10 procent av lönebortfallet och betalas ut under 180 dagar fram tills att barnet är två år.

Om din lön överstiger Försäkringskassan inkomsttak för föräldrapenning, får du dessutom utfyllnad från SLSO – så kallad föräldralön. Föräldralönen betalas ut under högst 270 dagar per födsel.

Tillsammans motsvarar föräldrapenning, föräldrapenningstillägg och föräldralön ungefär 90 procent av din lön.

Flextid

För att öka flexibiliteten har medarbetare i de flesta verksamheter i SLSO möjlighet till flexibla arbetstider. Det gäller framför allt på morgon och kväll utifrån verksamhetens behov.

Friskvårdsbidrag

Vi vill främja hälsa och välbefinnande hos våra medarbetare och har därför en generös inställning till friskvård. Som månadsanställd hos oss får du ett friskvårdsbidrag som du kan använda till olika friskvårds- och motionsaktiviteter. Detta gäller även om du har en tillfällig anställning eller ett vikariat. För närvarande är bidraget för BUP-medarbetare 5 000 kronor per kalenderår, och det kan användas till de friskvårdsaktiviteter och träningsformer som Skatteverket anger på sin hemsida.

Friskvårdstimme

Utöver det ekonomiska bidraget får du också, om arbetet tillåter, en friskvårdstimme per vecka då du kan promenera, gå och träna, göra yoga eller göra något annat som passar dig.

Kollektivavtalade försäkringar

Som medarbetare hos oss omfattas du också av olika kollektivavtalade försäkringar. Du är försäkrad vid sjukdom, arbetsskada och dödsfall. Om du reser i tjänsten finns det också en reseförsäkring.

Kostnadsfri öppen sjukvård

SLSO erbjuder medarbetare kostnadsfri sjukvård inom öppenvården. Den kostnadsfria sjukvården gäller besök inom öppenvården som ingår i högkostnadsskyddet i Sverige.

Löneväxling för pensionssparande

Du som är tillsvidareanställd, eller har en tidsbegränsad anställning på minst sex månader, erbjuds möjlighet att påverka din framtida pension genom frivilliga pensionsavsättningar via löneväxling.

Löneväxling innebär att du avstår från en del av din lön före skatt, för att i stället placera pengarna i en pensionsförsäkring. Eftersom arbetsgivarens avgifter till staten är lägre för pensionspremier än för lön, får du som löneväxlar 7 procent extra i avsättning på ditt löneväxlingsbelopp. Du kan löneväxla max 20 procent av din lön.

Semester

Hos oss får du minst 25 semesterdagar. Från och med det år du fyller 40 år får du 31 dagar, och vid 50 år får du 32 dagar. Semesteråret är 1 januari–31 december, vilket innebär att du tjänar in din betalda semesterledighet under samma år som du tar ut den. För varje semesterdag får du förutom ledigheten även ett semesterdagstillägg.

Sjuklöneutfyllnad

En kompletterande sjuklön, så kallad takersättning, betalas ut till dig som har en lön som överstiger Försäkringskassans tak. Denna sjuklön fyller ut skillnaden mellan det högsta beloppet för sjukpenning och 77,6 procent av lönebortfallet. Det gäller dock inte om du har sjukersättning.

Tjänstepension

Varje år betalar SLSO in pengar motsvarande en viss procent av din lön till din tjänstepension. Tjänstepensionen kommer att utgöra en viktig del av din framtida totala pension. SLSO betalar in pengar till din tjänstepension under hela din anställningstid, även om du är frånvarande på grund av sjukdom eller föräldraledighet.

Ny överenskommelse om tjänstepension från 1 januari 2023 

Den viktigaste förändringen är att SLSO betalar in mer pengar till din tjänstepension. Det kommer att ha stor betydelse för din slutliga pension. Det nya avtalet (AKAP-KR) började gälla den 1 januari 2023. Inbetalningarna till tjänstepensionen höjs från 4,5 till 6 procent, upp till en lön motsvarande 44 375 kronor i månaden i 2022 års penningvärde (7,5 inkomstbasbelopp). För löner över denna gräns höjs avsättningen från 30 till 31,5 procent, upp till maxgränsen motsvarande 30 inkomstbasbelopp. Läs mer på SKR:s webbplats: Nytt pensionssystem för kommun- och regionsektorn.

Senast ändrad 2024-01-04