Förmåner

Som medarbetare hos oss har du flera fina förmåner utöver lönen.

Flexibla arbetstider

Inom SLSO har vi flexibel arbetstid. Den ger dig möjlighet att själv påverka din arbetstid om och när arbetet tillåter. Flexramarna varierar beroende på om du arbetar i öppenvården eller heldygnsvården.

Fri sjukvård

Vid besök på vårdcentral eller annan mottagning, som är ansluten till Försäkringskassan, får du kostnaden för besöket återbetald.

Friskvård

Vi vill främja hälsa och välbefinnande hos våra medarbetare och har därför en generös inställning till friskvård. Som månadsanställd hos oss får du ett friskvårdsbidrag som du kan använda till olika friskvårds- och motionsaktiviteter. För närvarande är bidraget för BUP-medarbetare 5 000 kronor per kalenderår, och det kan användas till de friskvårdsaktiviteter och träningsformer som Skatteverket anger på sin hemsida.

Friskvårdstimme

Utöver det ekonomiska bidraget får du också, om arbetet tillåter, en friskvårdstimme per vecka då du kan promenera, gå och träna, göra yoga eller göra något annat som passar dig.

Försäkringar

Som medarbetare hos oss omfattas du också av olika försäkringar: tjänstegruppliv-, sjukdoms- och arbetsskadeförsäkring. Om du reser i tjänsten finns det också en reseförsäkring.

Föräldrapenningsutfyllnad

Om du har arbetat inom SLSO i minst tolv månader före föräldraledighetens start får du ett föräldrapenningstillägg som motsvarar 10 procent av lönebortfallet, om du tar ut föräldrapenning utöver grund- eller lägstanivå.

Har du en månadslön som överstiger 83,33 procent av prisbasbeloppet utges föräldralön om du samtidigt tar ut föräldrapenning utöver grund- eller lägstanivå, förutsatt att du har varit anställd i minst sex månader före föräldraledigheten.

Löneväxling

Du har möjlighet att växla en del av din kontanta bruttolön till individuellt pensionssparande. Arbetsgivaren bidrar med 6–7 procent som tillägg på det löneväxlade beloppet, vilket är mellanskillnaden av skatten på lön och pensionsavsättningar.

Semester

Semesterlagen ger alla som arbetar hela året rätt till 25 dagars semester per år. Du som jobbar hos oss får ytterligare 6 dagar det år du fyller 40 år, det vill säga totalt 31 betalda semesterdagar. Det året du fyller 50 år får du ytterligare 1 dag, det vill säga totalt 32 betalda semesterdagar.

Sjuklöneutfyllnad

En kompletterande sjuklön, så kallad takersättning, betalas ut till dig som har en lön som överstiger Försäkringskassans tak. Denna sjuklön fyller ut skillnaden mellan det högsta beloppet för sjukpenning och 77,6 procent av lönebortfallet. Det gäller dock inte om du har sjukersättning.

Tjänstepension

Regionen har ett kollektivavtal om tjänstepension som kompletterar den allmänna pensionen. 4,5 procent av bruttolönebeloppet avsätts varje månad och du bestämmer själv hur du vill placera pengarna. Tjänar du mer än 7,5 procent inkomstbasbelopp avsätts 30 procent av bruttolönebeloppet. Taket är 30 inkomstbasbelopp.