Om BUP Stockholm

Stockholms barn- och ungdomspsykiatri, BUP, är en specialistverksamhet inom den offentligt drivna sjukvården i Stockholms län. Vi erbjuder stöd och behandling till barn och ungdomar från 0 till 17 år som behöver specialiserad psykiatrisk vård.

BUP Stockholm är organiserat i ett antal lokala mottagningar i hela Stockholms län som utreder och behandlar barn med olika typer av psykiatrisk problematik. Vi arbetar även inom områden som kunskapsspridning, forskning och utveckling.

Läs mer om vårt uppdrag, vår organisation och om vår historia