Psykos – vad händer på BUP?

När du kommer till BUP behöver vi ta reda på vilka symtom du har och om symtomen uppfyller kriterierna för psykos, det vill säga vi gör en bedömning. Det gör vi för att kunna erbjuda rätt sorts stöd och behandling.

Så går en bedömning av psykos till

För att ta reda på mer om dina psykotiska symtom eller besvär kommer vi att ställa många frågor. Du får berätta om dina symtom, hur länge du har haft dem och hur ofta de kommer. Exempel på frågor som vi ställer är om det finns sjukdomar i släkten och hur du använder alkohol och droger, eftersom det kan påverka din verklighetsuppfattning. Vi kommer också att prata med dina föräldrar och kanske också andra personer som är viktiga i ditt liv.

Du får ofta träffa både en psykolog och en läkare. Då tar vi reda på vilken hjälp och behandling som du behöver. Läkaren undersöker också om du har någon kroppslig sjukdom som kan påverka hur du mår psykiskt.

Det är också vanligt att du får fylla i ett formulär. Formuläret innehåller påståenden, där du ska ange på en skala hur väl du tycker att påståendena stämmer.

Bedömningen hjälper oss att ta reda på vilken sorts psykossjukdom som du har. Det behöver vi veta för att kunna ge rätt sorts stöd och hjälp.

Så får du stöd och hjälp

Att få psykotiska symtom brukar vara en omskakande och oroande upplevelse, både för egen del och för andra personer som är viktiga i ens liv. På BUP finns bra stöd att få.

En viktig del i behandlingen är att både den som är sjuk och resten av familjen får lära sig mer om vad psykos innebär och hur ni kan hjälpas åt för att symtomen inte ska komma tillbaka. Ni får prata om olika situationer som kan uppstå när du mår dåligt och hur ni ska göra för att hantera dem.

Vi på BUP kan också hjälpa till med att prata med lärare på skolan. Det är viktigt att situationen i skolan anpassas efter dina behov.

Oftast får du också medicin som en del i behandlingen. Det finns både medicin som hjälper mot psykotiska symtom på kort sikt och medicin som gör att du fortsätter att hålla dig frisk. Ibland kan du också behöva medicin för andra symtom som du har i kombination med psykosen, till exempel lugnande medicin om du är väldigt orolig eller sömnmedicin om du har svårt att sova. Vilken medicin du ska få behöver du diskutera och prova ut tillsammans med en läkare.

En annan del av behandlingen kan vara psykoterapi, till exempel kognitiv beteendeterapi, KBT.

Många återhämtar sig snabbt från psykossjukdom, men brukar behöva tid för att komma i balans igen. Därför fortsätter du att ha kontakt med BUP även efter att du blivit av med dina symtom.

Kan du bli inlagd?

Ibland händer det att vissa får en så allvarlig psykos att de behöver stöd och hjälp dygnet runt. Det kan till exempel vara om psykosen gör att du blir farlig för dig själv eller för andra. Då kan du få stanna över natten på vår BUP-klinik, ofta tillsammans med en förälder.

Senast ändrad 2024-04-23