Vill du delta i en studie om internetförmedlad KBT för depression?

Nu söker vi ungdomar mellan 13 och 17 år med lindrig till medelsvår depression för att delta i en studie som utvärderar internetförmedlad behandling.

Läs mer om studien här

Publicerad 2024-02-06