BUP-psykolog tilldelas stipendium för forskning om tvångssyndrom

Kristina Aspvall, leg. psykolog och doktorand på BUP:s sektion för forskning, utveckling och utbildning, har tilldelats ett stipendium från Fonden för psykisk hälsa i egenskap av ”särskilt lovande forskare”.

Kristina Aspvall arbetar med ett projekt som handlar om ett föräldrainriktat preventionsprogram för barn som har en hög risk att utveckla tvångssyndrom.

– Vi vill undersöka om det är möjligt att tidigt upptäcka barn som löper risk att utveckla tvångssyndrom, och där ge en förebyggande insats via föräldrarna så att barnen förhoppningsvis inte utvecklar tillståndet. Förhoppningen är att det framöver kan finnas tidig intervention tillgänglig för familjer för att förebygga tvångssyndrom hos barn, säger Kristina.

Föräldrar sökes till studien

tudien vänder sig till föräldrar till barn mellan sex och tio år, där barnet har en förälder eller ett syskon som själv har eller har haft OCD. Studien pågår just nu på Karolinska institutet, och mer information finns här.

Läs om den forskning som pågår på BUP

Publicerad 2023-11-22