Koncentrationsproblem

När du har problem med att koncentrera dig är det svårt att behålla uppmärksamheten på det som du behöver göra eller fokusera på. Du blir lätt distraherad av ljud och händelser runt omkring och av dina egna tankar.

Koncentrationsproblem kan göra att du har svårt att planera aktiviteter, att komma igång med saker och att bli klar med sådant som du har påbörjat.

För många märks koncentrationsproblemen mest i skolan. Du kan ha svårt att behålla uppmärksamheten tillräckligt länge för att göra uppgifter och du kanske har svårt att komma ihåg vad läraren säger och får fråga flera gånger. Det kan också lätt bli slarvfel för att du missar detaljer.

Få stöd och hjälp

Om du har koncentrationsproblem som gör det svårt att klara skolan eller andra delar av livet kan du behöva stöd och hjälp. Ett första steg kan vara att få hjälp med planering och att hitta tydliga strukturer i vardagen. Kanske kan du prata med en förälder eller annan vuxen som kan ge praktiska råd och hjälp med att sätta upp rutiner. Det kan till exempel vara att du ska gå och lägga dig eller stiga upp en viss tid, vad du ska äta till frukost eller hjälp med att planera vad du behöver göra innan du går till skolan. Det finns många hjälpmedel du kan ha stöd av, till exempel olika appar.

Förändringar kan behöva göras i skolan

Eftersom koncentrationsproblem ofta märks i skolan kan du behöva göra förändringar där. Därför kan det vara bra att prata med din lärare eller mentor. Skolan ansvarar för att erbjuda det stöd som behövs för att göra skolarbetet lättare för den som är elev. Det kan till exempel vara att du får sitta mer avskärmat eller i mindre grupper eller att du får hjälp av en specialpedagog. 

Ibland behövs mer specialiserad vård

Skolan kan också hjälpa till med vidare kontakter om du behöver mer specialiserad vård. Då finns det ofta något annat i livet som känns svårt, som leder till att du får svårt att koncentrera dig. Det kan till exempel vara att du lider av stark ångest, att du är deprimerad och nedstämd, att du mår dåligt på grund av en kris eller att du har förlorat någon och känner sorg och saknad. Koncentrationsproblem kan också vara ett symtom på adhd.

Hjälpen du får på BUP ser olika ut beroende på vad som ligger bakom dina koncentrationsproblem. Läs mer om vad som händer på BUP här.

Senast ändrad 2022-09-21