Ätstörningar

Det finns flera typer av ätstörningar och de kan yttra sig på olika sätt. En ätstörning sitter inte i ens utseende eller vikt – snarare handlar det om känslor och tankar.

Ibland stannar det vid tankar om att vilja ändra på kroppen, men om du börjar göra saker för att kontrollera din kropp, kan det handla om en ätstörning. Det kan till exempel vara så att du går för långt i viljan att äta nyttigt eller motionera och istället utvecklar ett beteende som inte är hälsosamt. Det kan också vara så att du regelbundet hoppar över måltider eller i ensamhet äter stora mängder mat.

Ätstörningar brukar delas in i:

  • Anorexi, som innebär att du försöker svälta dig för att gå ner i vikt.
  • Bulimi, som innebär att du hetsäter stora mängder mat på kort tid. Efteråt försöker du bli av med det som du har ätit, till exempel genom att du framkallar kräkningar, missbrukar laxermedel eller motionerar överdrivet mycket.
  • Hetsätningsstörning, som innebär att du hetsäter. Skillnaden från bulimi är att du inte försöker göra dig av med det du har ätit efteråt.
  • Ätstörning utan närmare specifikation, som innebär att du känner igen dig i delar av beskrivningarna för anorexi och bulimi. Det är den vanligaste typen av ätstörning.

Gemensamt för personer med ätstörningar är att tankar på vikt, mat och ätande tar upp en väldigt stor del av deras liv.

Det är vanligt att du själv inte förstår att du är sjuk. Du kanske hittar sätt att tänka och resonera som verkar sakliga och rimliga, men andra kan ofta se att något är fel och bli oroliga.

Få stöd och hjälp

Om du är så rädd att gå upp i vikt att du hoppar över måltider, kräks efter att du har ätit eller är fixerad vid att träna och äta nyttigt, kan du behöva stöd och hjälp. Det kan vara svårt att själv ta sig ur alla de tankar om mat, vikt och kroppsutseende som en person med ätstörning ofta har. 

Ett bra sätt att börja söka hjälp är att prata med skolsköterskan. Hen kan hjälpa till med vidare kontakter hos BUP eller en enhet för ätstörningsvård. Du kan också vända dig direkt till BUP eller till någon av ätstörningsenheterna i Stockholms län.

Senast ändrad 2024-04-23