Vad beror adhd på?

Adhd är en funktionsnedsättning, eller så kallad funktionsvariation, som beror på hur hjärnan arbetar och fungerar.

Personer med adhd har svårigheter att själva reglera eller styra över sin uppmärksamhet. Vissa har mest svårt med att styra över sin aktivitetsnivå och sina impulser. För några finns båda dessa svårigheter. Det beror på hur hjärnan arbetar och fungerar. Adhd är oftast ärftligt.

Senast ändrad 2024-04-23