Vad beror adhd på?

Adhd är en funktionsnedsättning som innebär problem med koncentration och uppmärksamhet, ofta i kombination med överaktivitet och impulsivitet.

Hjärnfunktioner som styr uppmärksamheten kan vara påverkade, liksom förmågan att komma sig för med att sätta igång med saker som du egentligen behöver göra.

I likhet med flera andra psykiatriska diagnoser antas problemen bero på en kombination av arv och miljöfaktorer. Ärftliga faktorer har säkert stor betydelse för de problem som uppstår vid adhd. Det är därför vanligt att flera i en släkt har liknande svårigheter. Miljöfaktorer, exempelvis upplevelser och erfarenheter under uppväxten, kan också ha stor betydelse för utvecklingen av adhd.

Det är sällan som det finns en säker förklaring till varför en viss person har adhd.

Senast ändrad 2021-01-29