Ilska och utbrott

Att bli arg är en normal reaktion om du till exempel blir orättvist behandlad eller om någon beter sig dåligt mot dig. Men vissa personer har svårare än andra att kontrollera ilska.

Under uppväxten behöver du oftast hjälp av föräldrar eller andra vuxna för att reglera och ta hand om dina starka känslor. Vissa personer har svårare än andra att kontrollera sin ilska.

Det kan både handla om att du blir arg i situationer där det egentligen inte finns någon anledning att bli arg och att du överreagerar och blir överdrivet arg i situationer då det inte riktigt blir som du vill.

En del personer har väldigt svårt att stoppa sina ilskeutbrott.

Att inte kunna kontrollera sin ilska

Att ha problem med att kontrollera sin ilska får ofta konsekvenser i relationerna med andra människor. Det kan till exempel leda till att personer i ens omgivning blir rädda eller drar sig undan. Den som har fått ett utbrott kan också få skuldkänslor och må dåligt över att ha betett sig illa.

Få stöd och hjälp

Om du känner dig orolig för att du inte kan kontrollera din ilska kan ett första steg vara att prata med en förälder eller någon annan vuxen du litar på. Att få prata om sina känslor och ha någon som lyssnar kan kännas som ett stöd. Du kan också vända dig till ungdomsmottagningen, UMO, där du bor och få prata med någon där.

Om svårigheterna att kontrollera ilska ställer till problem i vardagen har det ofta redan uppmärksammats i skolan. Ofta är det i skolan som problemen märks mest och det är därför där flest förändringar brukar behöva göras.

Har du varit i kontakt med elevhälsan? Annars kan det vara nästa steg till att få hjälp. Du kan få stödjande samtal hos skolkuratorn eller skolpsykologen. Skolan kan också hjälpa till med vidare kontakter om det behövs mer specialiserad vård. Det kan till exempel vara hjälp med att kontakta oss på BUP. Du kan också ta direkt kontakt med BUP eller be dina föräldrar om hjälp.

Senast ändrad 2024-02-01