Ångesttillstånd – vad händer på BUP?

För att komma i kontakt med BUP kan du eller dina föräldrar ringa till oss och berätta kortfattat vad du behöver hjälp med. Efter det blir ni kallade till en bedömning.

En bedömning innebär att du och dina föräldrar får komma till BUP och berätta om din rädsla, oro och ångest för en behandlare.

Så går en bedömning av ångest till

För att förstå din rädsla, oro och ångest bättre behöver vi ställa frågor om vad som gör dig rädd, i vilka situationer du känner dig rädd och hur länge du har haft det så. Du får också beskriva hur din rädsla, oro och ångest begränsar dig i livet, till exempel om det är något du brukar undvika för att slippa känna dig rädd och orolig. Vi kommer också att prata med dina föräldrar för att få deras bild och för att de ska kunna stötta dig på bästa sätt.

Ofta får du också fylla i ett formulär. Formuläret innehåller påståenden, där du ska ange på en skala hur väl du tycker att påståendena stämmer.

Intervjun och formulärsvaren hjälper oss att ta reda på om det du upplever är ett ångesttillstånd. Om vår bedömning pekar på det kommer vi att förklara vad det innebär och berätta om det stöd och den hjälp som finns. Du får vara med och bestämma tillsammans med behandlaren och dina föräldrar hur behandlingen ska läggas upp.

Så behandlas ångest

En viktig del i att bli bättre är att själv lära sig om ångest och hur den fungerar. Även föräldrar och syskon kan behöva lära sig om hur en person med ångest mår och känner, för att kunna stötta på bästa sätt. Ibland räcker det med att få information och stöd, ibland behöver du få behandling för din ångest.

Den behandling som fungerar bäst på rädsla, oro och ångest är kognitiv beteendeterapi, KBT. KBT kan du antingen få på mottagningen, individuellt eller i grupp, eller över internet. På BUP finns en särskild mottagning som jobbar med internetbehandling för ångesttillstånd. Läs mer om den enheten här.

Behandlaren på BUP hjälper dig att förstå din ångest bättre, och lär dig hur du kan göra annorlunda i situationer som väcker rädsla, oro och ångest. Under behandlingen får du träna på sådant som är svårt. Ibland kan du få medicin som en del av behandlingen om du har svår ångest. Det behöver du diskutera och prova ut tillsammans med en läkare. Även föräldrar kan behöva vara en del av behandlingen, så att de bättre kan förstå hur en person med ångest mår och känner och för att de ska kunna hjälpa till och stötta dig på bästa sätt. Vi på BUP kan också hjälpa till att berätta för lärare på skolan, så att hjälpen och stödet där kan bli bättre.

Senast ändrad 2022-09-21