Bedömning och utredning

Utredningen är en fortsättning från det första besöket där vi går vidare med en fördjupning.

Illustration av ett barn och en vuxen som står och pratar med varandra.

Varför gör man en utredning?

 • Tanken med en utredning är att se till så att vi inte missar något viktigt och att vi får en ännu tydligare bild av problemen och hur de hänger ihop innan vi går vidare med någon behandlingsinsats.
 • Utredningen leder till en sammanfattning av vad vi kallar den inledande barnpsykiatriska bedömningen som syftar till att, om möjligt, ställa en diagnos och ge rekommendationer.

Vad innebär det att göra en utredning?

 • När du och behandlaren har kommit överens om att utreda dina symtom som du besväras av startar en utredning.
 • Utredningen utgår ifrån det som du och dina vårdnadshavare har berättat vid första besöket. 
 • Vi utreder dina symtom och försöker förstå hur det kommer sig att du mår som du gör och vilka insatser som kan hjälpa dig framöver.
 • Beroende på vilka problem ni har pratat om kan det innebära något olika moment, men några moment erbjuds alla.
Illustration av ett barn och en vuxen som sitter i varsin fåtölj och pratar.

Hur går det till?

Utöver det första besöket kan utredningen till exempel innehålla:

 • Strukturerad intervju
  Under en intervju ställer vi frågor kring de olika symtom som du har. Du bestämmer om du vill ha med någon förälder eller vill vara själv under intervjun med din behandlare. Intervjun kan ta ungefär en timme.
 • Formulär
  Beroende på vilka problem som du har beskrivit kan du få fylla i och svara på frågor i olika formulär.
 • Kompletterande besök
  Ibland behöver en annan behandlare eller läkare kopplas in, beroende på vad som kommer fram under utredningen. Då kan du behöva träffa dem för ett kompletterande besök.
Illustration av två föräldrar och ett barn som sitter vid ett bord och pratar med behandlare från BUP.

Vad händer sen?

 • När utredningen är klar går behandlaren igenom resultatet med dig.
 • Du får veta om vi ställer någon diagnos och vilka insatser som rekommenderas.
 • Du och dina föräldrar bestämmer sedan hur ni vill gå vidare.

Senast ändrad 2021-10-19