Självskadebeteende – vad händer på BUP?

Om du kommer till BUP på grund av självskadebeteende, behöver vi ta reda på mer om självskadebeteendet och orsakerna till att du mår dåligt, det vill säga vi gör en bedömning. Det gör vi för att kunna erbjuda rätt sorts stöd och hjälp.

Så går en bedömning av självskadebeteende till

För att ta reda på mer om självskadebeteendet kommer vi att ställa frågor om din livssituation, till exempel relationen till familjen och kompisar, hur det går i skolan och hur du trivs där och hur länge du har mått dåligt och skadat dig själv.

Vi försöker också ta reda på vad som gör dig glad, trygg och lugn, för att få en bild av det positiva som kan förstärkas i livet.

Det är också vanligt att du får fylla i olika formulär som handlar om självskadebeteende.

Vi brukar också göra det som kallas en händelsekedja. Då hjälps vi åt att analysera tankar och känslor före och efter att du skadar dig. Händelsekedjan hjälper både dig och oss att bättre förstå vad som leder fram till självskadan och vilka konsekvenser det får på kort och lång sikt.

Två exempel på händelsekedjor

 1. Utlösande händelse: ser kompisar som skrattar
 2. Tankar: ingen vill vara med mig, jag är värdelös
 3. Känsla: tomhet, stumhet
 4. Kroppslig upplevelse: avstängdhet, overklighet
 5. Problembeteende: skär sig i armen
 6. Kompisarna är oroliga, vill hjälpa. Tomhetskänslan minskar
 7. Senare: mer utanför, ärr, skam
 1. Utlösande händelse: bråk med partner
 2. Tankar: det kommer att ta slut
 3. Känsla: ledsenhet, rädsla
 4. Kroppslig upplevelse: starkt obehag
 5. Problembeteende: sticker sig
 6. Obehaget minskar
 7. Senare: ökad skuld, ångest

Intervjun, formulärsvaren och händelsekedjan hjälper oss att ta reda hur du upplever ditt självskadebeteende. Det behöver vi veta för att kunna föreslå rätt sorts stöd och hjälp. Du får vara med och bestämma tillsammans med behandlaren och dina föräldrar hur behandlingen ska läggas upp.

Så får du stöd och hjälp när du lider av självskadebeteende

När du lider av självskadebeteende kan det kännas svårt att tro att livet kan bli bättre, men det finns hjälp och stöd att få. Det du behöver göra är att hitta nya sätt att hantera svåra känslor och att hitta sätt att må bra. Det kan vi på BUP hjälpa till med.

I behandlingen får du både egna samtal med behandlaren och samtal tillsammans med dina föräldrar. Vi vill att föräldrar ska vara med när du kommer till oss eftersom det är viktigt att de får lära sig mer om självskadebeteende och vad de kan göra för att stötta dig på bästa sätt.

Många har också svårt att prata om att de mår dåligt och då kan vi hjälpa till att göra det lättare. Bara att kunna prata om det inom familjen är en viktig del i att kunna må bättre. Sedan får du också prata med behandlaren enskilt om du vill.

Vi hjälper också till med att hitta sätt som du sedan kan använda i de situationer då du annars skulle ha skadat dig. Det är ett första steg som gör att du kan fokusera på något annat som du istället mår bra av eller som distraherar dig i stunden. Det kan vara att lyssna på en låt, se en film, titta på foton, äta något starkt, promenera, dansa eller lukta på något gott – vad som helst som kan få dig att tänka på något annat än att vilja skada dig själv. I behandlingen försöker vi hitta det personliga knep som kan hjälpa dig.

Ibland kan personer med självskadebeteende få medicin som en del av behandlingen. Det finns ingen medicin som hjälper mot just självskadebeteendet, utan den medicin du får är till för att hjälpa mot svårigheter som du har i kombination med att du skadar sig själv, till exempel ångest eller depression.

Om det är så att du lever i en svår situation och till exempel far illa i skolan eller hemma, så är det viktigt att få hjälp med det för att också kunna jobba vidare med egna strategier.

Senast ändrad 2024-04-23