Aspergers syndrom

Aspergers syndrom är en diagnos som ofta användes förut, och som fortfarande används ibland. Men i det nya sättet att se på autism skiljer vi inte på Aspergers syndrom och annan autism, eftersom autismdiagnoserna har fler likheter än skillnader.

Tidigare var det vanligt att prata om olika autismdiagnoser, som till exempel Aspergers syndrom. Men det har visat sig att det inte finns någon tydlig gräns mellan diagnoserna. Därför har de slagits ihop till diagnosen autism.

Om du har diagnosen Aspergers syndrom sedan tidigare, kan du fortsätta att använda det namnet på diagnosen. Du kan också välja att säga att du har autism.

Läs vidare om autism här.

Senast ändrad 2022-09-21