Resultat från BIP-projekten

Sedan starten 2010 har över 1 000 barn fått internetbehandling via Barninternetprojektet, BIP. BIP har testat internetbehandling för barn och ungdomar med bland annat ångest, tvångssyndrom, ont i magen, självskadebeteende och tics.

Man kan säga att ungefär hälften blir hjälpta av internetbehandling och att de flesta som har gjort den är nöjda och tycker att den har varit till stor hjälp.

Läs mer om resultatet av BIP:s studier i de publicerade vetenskapliga artiklarna nedan.

BIP Ont i magen

Projektet BIP Ont i magen har utvärderat behandling för barn och ungdomar som har ont i magen utan att det finns någon kroppslig förklaring till symtomen. Det kan till exempel vara att man har någon av diagnoserna irritable bowel syndrome, IBS, funktionell dyspepsi, FD, eller funktionell magsmärta, FAP. Det har gjorts fyra mindre studier och två större randomiserade kontrollerade studier.

Behandlingarna håller på att implementeras på enheten BUP Internetbehandling.

Vetenskapliga artiklar

Internet-delivered cognitive behavior therapy for adolescents with functional gastrointestinal disorders — An open trial

Internet-Delivered Exposure-Based Cognitive-Behavioral Therapy for Adolescents With Functional Abdominal Pain or Functional Dyspepsia: A Feasibility Study

Internet-Delivered Cognitive Behavior Therapy for Adolescents With Irritable Bowel Syndrome: A Randomized Controlled Trial

Exposure-Based Cognitive Behavior Therapy for Children with Abdominal Pain: A Pilot Trial

Clinical and Cost Effectiveness of Online Cognitive Behavioral Therapy in Children With Functional Abdominal Pain Disorders

Internet-Delivered Cognitive Behavioral Therapy for Children With Pain-Related Functional Gastrointestinal Disorders: Feasibility Study

BIP Oro

I projektet BIP Oro har specifik behandling för ungdomar med överdriven oro utvärderats. Det har gjorts två pilotstudier och just nu pågår en kontrollerad studie.  

Vetenskapliga artiklar

Intolerance of Uncertainty–Focused Treatment for Adolescents With Excessive Worry: A Pilot Feasibility Study 

Online cognitive behavior therapy for adolescents with excessive worry: A multiple baseline design feasibility study

Experiences of online exposure-based treatment with parental support for teenagers with excessive worry 

BIP Social ångest

I projektet BIP Social Ångest har specifik behandling för barn och ungdomar med social ångest utvärderats. Det har gjorts en pilotstudie och en kontrollerad studie. Behandlingen ska på sikt implementeras på enheten BUP Internetbehandling. 

Vetenskapliga artiklar

Therapist-Guided Internet-Delivered Cognitive Behavioral Therapy vs Internet-Delivered Supportive Therapy for Children and Adolescents With Social Anxiety Disorder a randomized clinical trial

Therapist-guided internet-delivered cognitive–behavioural therapy supplemented with group exposure sessions for adolescents with social anxiety disorder: a feasibility trial

BIP TIC

I projektet BIP TIC har specifik behandling för barn och ungdomar med diagnoserna Tourettes syndrom och ihållande motoriska eller vokala tics utvärderats. Det har gjorts en pilotstudie (Sverige) och två kontrollerade studier (Sverige och England). De kontrollerade studierna jämförde två aktiva behandlingar: exponering med responsprevention (ERP) och utbildning om tics.

Vetenskapliga artiklar

Therapist-Supported Internet-Delivered Exposure and Response Prevention for Children and Adolescents With Tourette Syndrome - A Randomized Clinical Trial

Therapist-supported online remote behavioural intervention for tics in children and adolescents in England (ORBIT): a multicentre, parallel group, single-blind, randomised controlled trial

Therapist-guided and parent-guided internet-delivered behaviour therapy for paediatric Tourette’s disorder: a pilot randomised controlled trial with long-term follow-up

BIP Tvångssyndrom

I projektet BIP Tvångssyndrom har specifik behandling för barn och ungdomar med tvångssyndrom utvärderats. Det har gjorts två pilotstudier och två kontrollerade studier, där den senaste jämförde internetbehandlingen med ordinarie behandling på en BUP-mottagning och genomfördes i samarbete med BUP i Göteborg. Behandlingen ska nu implementeras på enheten BUP Internetbehandling. 

Vetenskapliga artiklar

Effect of an Internet-Delivered Stepped-Care Program vs In-Person Cognitive Behavioral Therapy on Obsessive-Compulsive Disorder Symptoms in Children and Adolescents: A Randomized Clinical Trial

Internet-Delivered Cognitive Behavior Therapy for Adolescents with Obsessive-Compulsive Disorder: An Open Trial

Therapist-Guided, Internet-Delivered Cognitive-Behavioral Therapy for Adolescents With Obsessive-Compulsive Disorder: A Randomized Controlled Trial

”On My Own, but Not Alone” - Adolescents' Experiences of Internet-Delivered Cognitive Behavior Therapy for Obsessive-Compulsive Disorder

Internet-delivered cognitive behavioural therapy for young children with obsessive–compulsive disorder: development and initial evaluation of the BIP OCD Junior programme

BIP Ångest

I projektet BIP Ångest har behandling för barn med något av de fem vanligaste ångestsyndromen utvärderats – generaliserat ångestsyndrom, GAD, social ångest, separationsångest, paniksyndrom och specifika fobier. Det har gjorts en pilotstudie och två kontrollerade studier. Behandling för barn och ungdomar med ångestsyndrom har också utvärderats i samarbete med BUP i Östersund.

Behandlingarna har under 2020 implementerats på enheten BUP Internetbehandling.

Vetenskapliga artiklar

Internet-delivered cognitive behavioural therapy for children with anxiety disorders: A randomised controlled trial

Internet-Delivered CBT for Children with Specific Phobia: A Pilot Study

Attitudes towards the use of computerized cognitive behavior therapy (cCBT) with children and adolescents: A survey among Swedish mental health professionals

Long-term outcomes and predictors of internet-delivered cognitive behavioral therapy for childhood anxiety disorders

Implementation of internet-delivered CBT for children with anxiety disorders in a rural area: A feasibility trial

Efficacy and cost-effectiveness of therapist-guided internet cognitive behavioural therapy for paediatric anxiety disorders: a single-centre, single-blind, randomised controlled trial

Effectiveness of internet-delivered cognitive behavioural therapy for anxiety and obsessive-compulsive disorders within routine clinical care in rural Sweden 

BIP IDA (depression)

I projektet BIP IDA utvärderas internetbehandling för ungdomar med mild till måttlig depression. En pilotstudie och en kvalitativ studie är publicerade. En randomiserad kontrollerad studie där internetbehandling, med och utan behandlarstöd,  jämförs med sedvanlig behandling, pågår.

Vetenskapliga artiklar

Therapist- guided and self-guided internet-delivered behavioural activation for adolescents with depression: a randomised feasibility trial

“Therapy without a therapist?” The experiences of adolescents and their parents of online behavioural activation for depression with and without therapist support

Senast ändrad 2024-06-10