BUP Konsultenhet

BUP Konsultenhet ger konsultation till vårdpersonal och barnpsykiatrisk specialistvård till barn och ungdomar som har sin vård på någon av barnklinikerna i regionen eller där frågeställningen är misstänkt immunpsykiatri.

Uppdrag

BUP Konsultenhet har i uppdrag att ge barnpsykiatrisk specialistvård till barn och ungdomar 0 – 17 år som får sin vård på barnmedicinsk klinik och där psykiatrisk och somatisk problematik interfererar och behov av nära samverkan med barnkliniken finns. I uppdraget ingår även att ta emot remisser från såväl barnsjukvården som BUP gällande misstänkt immunpsykiatri och erbjuda konsultation och ev bedömning och behandling.

I uppdraget ingår också att delta i psykosociala ronder på barnklinikerna och ge konsultationer till den barnmedicinska personalen.

På Södersjukhuset har Konsultenheten ett särskilt uppdrag att från den länsövergripande akutmottagningen för våldtagna ta emot ungdomar i åldern 13–17 år för krisbemötande och stabilisering.

Remisser

Patienter/vårdnadshavare kan inte söka själva till BUP Konsultenhet utan kommer på remiss från

  • Barnklinikerna vid Södersjukhuset, Karolinska Huddinge och Nya Karolinska Solna
  • Akutmottagningen för våldtagna på Södersjukhuset
  • Gällande misstänkt immunpsykiatri så kan även barnläkare utanför sjukhusen eller BUP remittera.

Läs mer om vårt arbete inom immunpsykiatri på BUP Konsultenhet

Om immunpsykiatri på BUP Konsultenhet

Frågor och svar om immunpsykiatri på BUP Konsultenhet

Kontakt och öppettider till BUP Konsultenhet

Telefonnummer:
08-123 520 80

Adress:
Jägargatan 20
118 67 Stockholm

Du kan också kontakta oss via 1177:s e-tjänster.

Till dig som är vårdgivare och remittent

Faxnummer: 08-123 640 41

Senast ändrad 2024-01-17