Remiss för adhd-utredning

Från och med 1 januari 2024 ställs samtliga remisser med adhd-frågeställning för barn födda 2015 eller senare till BUP Stockholm (barn- och ungdomspsykiatri i egen regi), via BUP En väg in, eller till PRIMA Barn (barn- och ungdomspsykiatri i privat regi) och respektive upphandlad mottagning.

Adhd-patienter överförs från BUMM till BUP

Enligt ett beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) hösten 2020 ska utredningar och insatser för patienter med frågeställning adhd som hittills har utförts inom BUMM inom Region Stockholm stegvis föras över till BUP. Förändringen är en del av utvecklingen av en sammanhållen vårdkedja för barn och unga med adhd.

Remisser till BUP

Från och med 1 januari 2024 ställs samtliga remisser med adhd-frågeställning för barn födda 2015 eller senare till BUP Stockholm (barn- och ungdomspsykiatri i egen regi) via BUP En väg in eller till PRIMA Barn (barn- och ungdomspsykiatri i privat regi) och respektive upphandlad mottagning.

Remisser med adhd-frågeställning för barn födda 2014 eller tidigare ställs till BUMM-mottagningar med tilläggsuppdrag för adhd.

Om du önskar rådgöra med BUP inför remittering är du välkommen att ringa till BUP En väg in på telefonnummer 08-123 524 50 eller att kontakta PRIMA Barn.

Uppdaterade samverkansrutiner för hälso- och sjukvård, skola och förskola

Vägledningsdokumentet ”Samverkansrutin för hälso- och sjukvård, skola och förskola vid remittering, utredning och behandling av barn med misstänkt adhd, autismspektrumtillstånd och intellektuell funktionsnedsättning” uppdaterades den 29 september 2022. 

Samverkansrutinen för hälso- och sjukvård, skola och förskola finns på Vårdgivarguiden.

För remisser som gäller neuropsykiatriska utredningar finns det en särskild blankett (Bilaga 3). Denna bilaga finns även som digital blankett på Vårdgivarguiden. Eftersom remissblanketten inte är kopplad till journalsystemet Take Care är det inte möjligt att skicka den som bilaga. Remittenter som har tillgång till Take Care använder blankettens rubrikstruktur som underlag och fortsätter att skriva direkt i remissen. Den ifyllbara remissblanketten är tänkt som stöd vid remisskrivning samt till de samarbetspartner som inte har tillgång till Take Care för att underlätta remisskrivandet.

BUP Stockholm samordnar överflyttningen 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) har gett BUP Stockholm i uppdrag att operativt leda samordningen av överflyttningen av uppdraget om adhd-utredningar för barn och unga från BUMM till BUP. 

Har du frågor?

För att möta vanliga frågor hos remittenter och andra har vi samlat ett antal frågor och svar om övergången i en FAQ (”frequently asked questions”). Här hittar du bland annat information om bakgrund, tidsplanering och patientsäkerhet. Läs FAQ om projektet.

Vill du komma i kontakt med projektet?

För att få kontakt med projektledaren finns det en funktionsbrevlåda dit frågor som rör projektet kan skickas. Adressen är bupadhd.slso@regionstockholm.se.

Till dig som är remittent

Pappersremisser ska skickas till BUP En väg in.

Postadress:
BUP Stockholm
BUP En väg in
Box 17222
104 62 Stockholm

Faxnummer (En väg in):
010-303 37 03

Senast ändrad 2024-03-25