Det är alltid rätt att ringa BUP – och alltid rätt att ringa vårdcentralen

När man är ung och mår psykiskt dåligt kan det vara svårt att navigera i all information som finns. När bör man kontakta BUP, och när bör man i första hand kontakta sin vårdcentral? Karl Almqvist Simonsson är enhetschef vid psykosociala enheten på Gustavsbergs vårdcentral och berättar om hur primärvården arbetar med unga som söker vård.

Primärvården, det vill säga vårdcentralerna, är den så kallade ”första linjen” för psykisk ohälsa för både barn och vuxna – på samma sätt som den är den första ingången för fysiska besvär.

När ska man kontakta sin vårdcentral?

– Vårdcentralen är den första ingången för all vård som inte är ”akut” eller direkt livshotande. Därför ska man alltid känna sig trygg i att kontakta sin vårdcentral, där man brukar kunna få en tid inom tre dagar.

Karl förtydligar vilken typ av hjälp som vårdcentraler kan ge.

– Om du har lättare eller medelsvåra psykiska besvär, som sömnproblem eller lindrig till måttlig ångest eller depression, är det klokt att i första hand vända sig till sin vårdcentral. Ofta kan du få en tid inom några dagar. Om vi bedömer att problemen är så pass allvarliga att det krävs barnpsykiatrisk specialistvård remitterar vi dig till BUP.

Har vårdcentralerna specifik kompetens för att möta barn och unga med psykiska problem?

– På många vårdcentraler finns det särskilda team som riktar sig speciellt till barn och unga. Om den vårdcentral som du brukar gå till inte har ett sådant team ser de till att du får komma till en närliggande vårdcentral där sådan kompetens finns. Även om det sedan visar sig att du behöver specialiserad barnpsykiatrisk hjälp kommer du att kunna få en remiss till BUP eller en annan lämplig vårdgivare beroende på vilken typ av problematik som det rör sig om.

Vilken typ av problem har de barn och ungdomar som kommer till er på Gustavsbergs vårdcentral?

– Jag skulle säga att trots, utagerande beteende, ångest och depression är de vanligaste orsakerna till att familjer kontaktar oss.

Hur samarbetar ni med skola och socialtjänst?

– Hos oss har vi mångårig erfarenhet av att behandla unga med psykisk ohälsa, och vi har byggt upp och etablerat ett fungerande samarbete med skolor och socialtjänst för att vi tillsammans ska kunna samlas kring patientens individuella och specifika behov.

När ska man i stället kontakta BUP?

– Kontakta i första hand BUP om du har allvarligare eller akuta psykiska besvär, till exempel är djupt deprimerad, har självmordstankar, har stark ångest eller skadar dig själv.

Men hur ska en ung person eller en vårdnadshavare kunna avgöra när det är rätt att kontakta vårdcentralen eller BUP?

– Det är vårt ansvar inom vården att göra den bedömningen. Därför ska både unga och vårdnadshavare känna sig helt trygga i att oavsett om de kontaktar sin vårdcentral eller BUP – så är de i trygga händer. De har alltid ”ringt rätt”.

Läs om var du som är ung och mår dåligt kan få hjälp

På bilden: Bilden visar ett samtal mellan ett barn och en vuxen bland höstlöv. Bilden är arrangerad, och de avbildade personerna har ingenting med innehållet att göra.  

Publicerad 2023-11-15