Vad händer när du kontaktar BUP?

När du vill ta en första kontakt med oss eller har frågor om psykisk ohälsa vänder du dig till BUP En väg in på telefon 08-123 524 50. Där finns vårdpersonal som svarar varje helgfri vardag mellan klockan 8 och 16. Du kan också kontakta En väg in via appen Alltid öppet.

Illustration av en pojke som håller en mobil i handen.

Det finns flera sätt att komma i kontakt med BUP

  • Det finns flera sätt att ta kontakt med BUP men det vanligaste är att den som vill ha hjälp eller vårdnadshavaren tar kontakt, till exempel genom att ringa eller använda appen Alltid öppet. Här finns kontaktuppgifter till BUP.
  • När du kontaktar oss är det viktigt att du beskriver det problem du funderar över. Vi kommer att ställa frågor för att ta reda på om du har ett problem som vi på BUP kan hjälpa till med, eller om det finns något annat ställe som kan ge bättre hjälp, till exempel elevhälsan, vårdcentralen, socialtjänsten eller ungdomsmottagningen.
  • När du får en tid hos oss på BUP för ett första besök behöver vi få ditt namn, din adress och ditt telefonnummer. Om problemet inte är akut, kan du få vänta några veckor på ditt första besök (läs mer om väntetider och vårdgaranti här). Ibland får du en tid direkt, ibland blir du uppringd senare eller får ett brev hem med en bokad tid.
Illustration av en ungdom och en vuxen som står och pratar.

När du kontaktar oss

  • Vården hos oss är kostnadsfri. Alla som kommer till oss behöver visa legitimation.
  • Här hittar du olika kontaktvägar till oss. Vi kan tyvärr inte svara på mejl på grund av sekretess.
  • Vi hjälper till om det behövs språktolk eller tolk för döva/hörselskadade.
  • Om ni inte kan komma på avtalad tid ber vi er att avboka tiden så fort som möjligt – senast 24 timmar före – så att vi kan erbjuda tiden till någon annan. Om ni inte kommer till ert bokade besök får du som är målsman betala 400 kronor. Undantag från avgiften kan göras om vårdgivaren bedömer att det finns giltigt skäl.
-

Frivillig vård

  • Att söka hjälp är frivilligt – du bestämmer själv om du vill ha vård eller inte.
  • Om du tycker att dina frågor har besvarats genom din första kontakt med oss, är du kanske nöjd med svaret och behöver inte få tid just då. Du bestämmer själv om du vill komma på ett första besök eller inte.
  • Om det under kontakten med oss kommer fram allvarlig oro för dig är vi skyldiga att kontakta socialtjänsten, en så kallad orosanmälan. Det kan till exempel handla om att du inte har den trygghet du behöver som barn eller ungdom i ditt hem, skola eller på annan plats.

Senast ändrad 2023-11-17